Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

KOSTBARE MENSEN, DE MISSIE VAN DE HEER NAAR FINLAND IS.VERSCHOVEN NAAR SEPTEMBER 2024. NADERE INFORMATIE VOLGT. GOD’S RIJKE ZEGEN

Schokkend!

Israël ontvangt de meest krachtige profeet van de Heer Dit is de tijd die het naderende einde van het genadetijdperk op de profetische tijdlijn van de Heer betekent. Nu heeft Israël haar eigen profeet erkend en wordt zij onderwezen, dat de komst van de Messias nabij is en de verdrukkingtijd dus spoedig start. Na de […]

President Maduro verwelkomt zelf de profeet van God

De President van Venezuela, zijne excellentie Nicolas Maduro, ontving de meest krachtige profeet van de Heer op het paleis voor een welkomst in zijn land. Hij was het, die hem had uitgenodigd om het goede van Jezus te komen brengen, zoals de man van God dit al 20 jaar in Kenia en inmiddels vele andere […]

1 Samuel 9:6 in deze tijd

OPWEKKINGToen de krachtige man van God plotseling in het centrum van Nairobi verscheen, stroomde het publiek toe – en wij zien dat de zielen massaal hun leven aan de Heere Jezus Christus geven. Nu ca. 20 jaar gebruikt de Heer hem op onvoorstelbare wijze, om miljoenen zielen en hele landen te vissen voor Hem. Steeds […]

Kostbare Mensen, De Missie van De HEER Naar FINLAND is verschoven naar oktober 2024. Nadere informatie volgt. GOD's Rijke Zegen