Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

KOSTBARE MENSEN, DE MISSIE VAN DE HEER NAAR FINLAND IS.VERSCHOVEN NAAR SEPTEMBER 2024. NADERE INFORMATIE VOLGT. GOD’S RIJKE ZEGEN

De aanrakingen van de Heilige Geest

Image

In de Bediening die de Heer Zijn dienaar heeft gegeven zien we hoe enorm de belofte van God van de late heerlijkheid is geweest. Nergens in de Bijbel vinden we de details terug, van hoe die late heerlijkheid zou manifesteren in onze tijd. Wat een generatie zijn wij, dierbare mensen.

Bekijkt u de video geheel, zodat u met eigen ogen ziet wat de Heilige Geest teweeg brengen kan. In de aanrakingen kan er bevrijding plaatsvinden, genezing en/of vervulling met God’s Geest.

_______________________________________________

De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de HERE der heerscharen; op deze plaats zal Ik heil geven, luidt het woord van de HERE der heerscharen. Haggai 2:10 (NBG51)

Toen Hij dan tegen hen zei: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond. Johannes 18:6

en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? Handelingen 9:4

26. En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg; en de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. 27. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op; en hij stond op. Markus 9:26, 27

En de priesters konden, vanwege die wolk, niet blijven staan om te dienen, want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van God vervuld. 2 Kronieken 5:14

Over de profeten. Mijn hart wordt in mijn binnenste gebroken, al mijn beenderen bewegen zich. Ik ben geworden als een dronkeman, als een man wie de wijn naar het hoofd is gestegen, vanwege de HEERE,
en vanwege Zijn heilige woorden.
Jeremia 23:9

In 1 Samuel 19:23,24 lezen we bijvoorbeeld ook hoe zwaar de Geest van God is.

Kostbare Mensen, De Missie van De HEER Naar FINLAND is verschoven naar oktober 2024. Nadere informatie volgt. GOD's Rijke Zegen