Brazilië Mission Tour aanstaande in:

0
dagen
2. feb.2024

klikt u op ‘LIVE in BRAZILIË‘ knop hieronder, om te beginnen met streamen

 • Contact adres:
 • Contactpersoon: Julia Falger
 • Rol: Voorganger
 • Kerk: Gemeente Bekering & Heiligheid
 • Email: bekeer.u.nederland@gmail.com
 • Telefoon: 06 26 97 30 98
 • Postadres
  Julia Falger
  Hollywoodlaan 194,
  1325KB Almere.
  Nederland.

Voor meer informatie over het soort cookies, de specifieke functies die deze hebben, de partijen die deze cookies plaatsen, en de retentieperiode, leest u alstublieft het volledige cookie verklaring.

Aansprakelijkheid disclaimer

The auteur van deze website draagt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, nauwkeurigheid, tijdlijnen, betrouwbaarheid en compleetheid van informatie.

Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur vanwege materiele en immateriële schade vanuit toegang tot, gebruik of niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, vanuit verkeerd gebruik van de verbinding of vanwege technische storingen zijn uitgesloten.

Aan de auteur is het recht voorbehouden om delen of website pagina’s zonder vooraankondiging te verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten de verantwoordelijkheid.

Wij ontkennen en nemen geen verantwoordelijkheid voor een website van derden waarvan op deze website een link staat.

Toegang en gebruik van die websites is voor eigen risico van de gebruiker.

Auteursrechten

Het auteursrecht en alle andere rechten van inhoud, beelden, foto’s en andere bestanden op de website zijn exclusief eigendom van de Bediening van Bekering & Heiligheid of van de respectievelijke houders van de rechten, inclusief: Jesus is Lord Radio en Repentandpreparetheway.org .

Voorafgaand aan de reproductie moet schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht verkregen worden.

( Laatste Update — 03.03.2021