Brazilië Mission Tour aanstaande in:

0
dagen
2. feb.2024

klikt u op ‘LIVE in BRAZILIË‘ knop hieronder, om te beginnen met streamen

Golgotha groet & zegen!

Hartelijk welkom bij de Bediening van Bekering & Heiligheid.

Wij geloven dat de tekenen van de laatste dagen voor de komst van De MESSIAS duidelijk zijn. Deze bediening richt zich op het in de Bijbel beloofde herstel van de kerk van CHRISTUS voordat de opname van de heiligen plaats zal vinden. Haggai 2:10; Mal. 4:5,6.

Wij zien dat de late heerlijkheid wereldwijd op grootse wijze werkzaam is. 

Het Bloed en het Kruis van JEZUS zijn weer teruggebracht in het huis van De HEER. Dit betekent dat de boodschap van  bekering, dat is oprecht berouw – schuldbelijdenis – en totale afkeer van de zonden, teruggebracht is in de kerk. Dit is uur om ons als persoon, gezin, kerk, land te bekeren.

In
Hebreeën 12:14 waarschuwt De HEER ons nog eens in ZIJN erbarmen dat zonder heiligheid niemand HEM zal zien. Aan deze maatstaf helpt De HEILIGE GEEST ons te voldoen. Het eeuwige Evangelie van JEZUS CHRISTUS uit Openbaring 14:6 is nu terug!

In Nederland vindt u ons op diverse plekken.
Voor gesprek, gebed, doop, Bijbelstudie en diensten kunt u 24 uur per dag bij ons terecht.

Onze visie

De Messias, de Heere Jezus, komt om Zijn bruid op te nemen.

Onze missie

De bruid van Christus gereed maken voor de komst van de Messias.

want de bruiloft van het Lam is gekomen
en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.
Openbaring 19:7b