Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

klikt u op ‘WATCH: Venezuela LIVE ‘ knop hieronder, om te beginnen met streamen

DE HEILIGE BIJBEL

Wij geloven dat de Bijbel het fundament en het enige onveranderlijke, onfeilbare en gezaghebbende WOORD VAN GOD is, volledig geïnspireerd door de Machtige HEILIGE GEEST.

De Heilige Bijbel is de hoogste en ultieme autoriteit in elk aspect van het leven dat door GOD geschapen is.

DE DRIE-EENHEID

Wij geloven in één GOD; eeuwig bestaand in drie personen; GOD DE VADER, GOD DE ZOON en GOD DE HEILIGE GEEST.

DE HEERE JEZUS

Wij geloven in de goddelijkheid van onze HEERE JEZUS CHRISTUS, de eniggeboren ZOON VAN GOD, Zijn maagdelijke geboorte, ZIJN lichamelijke opstandig, ZIJN hemelvaart naar de rechterhand van DE VADER, ZIJN dood om alle mensen volledig van de zonde te verlossen.

BEHOUDENIS

Wij geloven dat alle mensen geboren zijn met een zondige aard en dat het werk aan het KRUIS de mens volledig heeft verlost van de macht van de zonde en de dood; en dat zij die geloven in CHRISTUS JEZUS als HEER en REDDER behouden zijn.

DE HEILIGE GEEST

Wij geloven dat de HEILIGE GEEST de Derde Persoon is van de Drie-Eenheid en dat de doop van de HEILIGE GEEST gemanifesteerd wordt in de vruchten en de gaven van de GEEST.

DE KERK VAN CHRISTUS

Wij geloven dat de Kerk van CHRISTUS het eeuwige en universele Lichaam van CHRISTUS JEZUS is, bestaande uit al wie het werk van de verzoening aanvaard hebben.

DE OPNAME

Wij geloven dat de Opname, de wederkomst van JEZUS CHRISTUS de op handen is.
HIJ komt voor Zijn heilige kerk waarbij de doden in CHRISTUS opgewekt zullen worden in verheerlijkte lichamen; en zij die in heiligheid leven  getransformeerd zullen worden in verheerlijkte lichamen zonder de dood te proeven en opgenomen worden in de lucht met de HEERE JEZUS.

WATERDOOP

Wij geloven in de bepaling van de waterdoop door onderdompeling, in gehoorzaamheid aan het WOORD VAN GOD.

En dat allen die JEZUS CHRISTUS aangenomen hebben als hun persoonlijke REDDER gedoopt moeten worden in water, als een publiekelijke verklaring van hun geloof in CHRISTUS.

BEKERING & HEILIGHEID

Wij geloven dat de enige manier om gereinigd te worden van zonde Berouw & Ommekeer in het kostbare BLOED VAN JEZUS CHRISTUS is en dat reinigende kracht van de HEILIGE GEEST de Christen in staat stelt in heiligheid te leven.

HET HEIILIG AVONDMAAL

Wij geloven in de naleving van het Heilig Avondmaal als een verkondiging van de dood van CHRISTUS JEZUS, totdat HIJ komt.

DE WEG BEREIDEN

Wij geloven dat de kerk in een kritiek tijdperk is beland voor het Bereiden van De Weg van de HEERE JEZUS in naleving van absolute Rechtvaardigheid en Heiligheid.