Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

KOSTBARE MENSEN, DE MISSIE VAN DE HEER NAAR FINLAND IS.VERSCHOVEN NAAR SEPTEMBER 2024. NADERE INFORMATIE VOLGT. GOD’S RIJKE ZEGEN

Schokkend!

Israël ontvangt de meest krachtige profeet van de Heer Dit is de tijd die het naderende einde van het genadetijdperk op de profetische tijdlijn van de Heer betekent. Nu heeft Israël haar eigen profeet erkend en wordt zij onderwezen, dat de komst van de Messias nabij is en de verdrukkingtijd dus spoedig start. Na de […]

13.07.2020 – OORLOG DIE UITBREEKT TUSSEN IRAN EN ISRAËL

Deel 1.‘Wel, gezegende mensen, de Heere Jehova heeft met mij gesproken. Deze 24 uur heeft de Heere Jehova met mij gesproken. En binnen deze afgelopen 24 uur, waarin de Heer met mij sprak heeft de Heer een heel, heel belangrijke boodschap gesproken. Nummer 1. Ik heb de twee beesten uit het boek Openbaring hoofdstuk 13 […]

Kostbare Mensen, De Missie van De HEER Naar FINLAND is verschoven naar oktober 2024. Nadere informatie volgt. GOD's Rijke Zegen