Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

KOSTBARE MENSEN, DE MISSIE VAN DE HEER NAAR FINLAND IS.VERSCHOVEN NAAR SEPTEMBER 2024. NADERE INFORMATIE VOLGT. GOD’S RIJKE ZEGEN

De zon klapt!

Image

Als wij in Gods Woord het boek Lukas 21 lezen en naar de schokkende manifestaties in de bediening van de dienaar van de Heer kijken, dan beginnen wij nu te beseffen in welke tijd wij zijn aangekomen. Want waarlijk, de zon klapt! Niet bij één gelegenheid, maar veelvuldig. En alleen wanneer de dienaar van de Heer verschijnt. Wie zijn wij om dit te mogen aanschouwen. De God van Hemel en aarde ziet om naar de mensheid en vraagt daarmee om alstublieft tot Hem te komen. Hij is zeer serieus in Zijn uitnodiging.

Lukas 21
25. En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 27. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Kostbare Mensen, De Missie van De HEER Naar FINLAND is verschoven naar oktober 2024. Nadere informatie volgt. GOD's Rijke Zegen