Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

klikt u op ‘WATCH: Venezuela LIVE ‘ knop hieronder, om te beginnen met streamen

Het is noodzakelijk dat Nederland schuldbelijdenis voor het aangezicht van de HEERE brengt. Er is een stad genaamd Nineve die de oproep tot bekering begreep, ook al was zij atheistisch, en waarover de HEERE Zijn oordeel terug trok. De Bediening van Bekering & Heiligheid trekt daarom het land door, om publiekelijk en in rouwgewaad de belijdenis te brengen over eigen zonden en over de zonden van de steden. In een land als Angola is inmiddels het hele land in berouw gegaan; overheid + kerken.

en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. 2 Kronieken 7:14