Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

KOSTBARE MENSEN, DE MISSIE VAN DE HEER NAAR FINLAND IS.VERSCHOVEN NAAR SEPTEMBER 2024. NADERE INFORMATIE VOLGT. GOD’S RIJKE ZEGEN

DE KRACHTIGE PROFEET VAN DE HEER GETRANSFIGUREERD

Image

In een schokkende gebeurtenis toen de krachtige profeet van de Heer in 2017 Finland bezocht, deed de Heer het ondenkbare. Hij verheerlijkte Zijn dienaar publiekelijk. Wij zien hoe hij keer op keer aan de hele aarde geopenbaard wordt. Onthoud dat Elia zou komen om de weg voor de Heere Jezus gereed te maken. Maleachi 4 5. Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. 6. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.

Markus 9
2. En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes met Zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen; en Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. 3. En Zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. 4. En aan hen verscheen Elia met Mozes en zij spraken met Jezus.

En ook op andere momenten transfigureerde de Heer Zijn dienaar. Zoals Hij dit op 28 en 29 april 2017 deed op schrikbarende wijze. En op 30 december 2012. De aarde is nooit eerder op dit punt geweest, in haar hele geschiedenis, sinds de schepping.

En de hele nabije ruimte werd tevens met de heerlijkheid van De HEER bedekt!

Kostbare Mensen, De Missie van De HEER Naar FINLAND is verschoven naar oktober 2024. Nadere informatie volgt. GOD's Rijke Zegen