Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

KOSTBARE MENSEN, DE MISSIE VAN DE HEER NAAR FINLAND IS.VERSCHOVEN NAAR SEPTEMBER 2024. NADERE INFORMATIE VOLGT. GOD’S RIJKE ZEGEN

Dove oren springen open in Italië

Image

Dit geliefde meisje uit Taranto Italië werd van complete doofheid genezen tijdens de genezingsdienst van de Heer in 2017. Het priesterschap in Italië was gekomen om te luisteren naar de boodschap van bekering & heiligheid en verlangde ernaar om de machtige zalving gelegd op de krachtige profeet van de Heer te zien werken. Wel, de Heer genas die dag onder anderen een blind oog, de kreupelen, een bochel op de rug en ook dit meisje.

De Heer deed recht voor de Tv camera’s dove oren openspringen.
Het moment dat haar totaal dove rechter oor ook opensprong & geluid begon te horen.
En haar vader getuigde dat zijn dochter helemaal doof geboren was maar dat haar oren openden
& tijdens de bijeenkomst zij hoorde voor de eerste keer.
En zij brak in tranen uit toen zij voor de eerste keer ooit muziek had gehoord.

Kostbare Mensen, De Missie van De HEER Naar FINLAND is verschoven naar oktober 2024. Nadere informatie volgt. GOD's Rijke Zegen