Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

KOSTBARE MENSEN, DE MISSIE VAN DE HEER NAAR FINLAND IS.VERSCHOVEN NAAR SEPTEMBER 2024. NADERE INFORMATIE VOLGT. GOD’S RIJKE ZEGEN

DEEL 1 -WANNEER IS UW VERLOSSING VOLTOOID?

Image

‘DUS HIJ HEEFT HET OVER DE PARAMETERS VAN DE VERLOSSING. ER IS HET AFLEGGEN VAN DE ZONDE. EN HIJ ZEGT, ER IS UW DEEL OMDAT U DOOR ZULK ONBETAALBAAR MEEST KOSTBAAR BLOED BENT SCHOONGEWASSEN, NEE, DAN MOET U NU DE ZONDE AFSCHUDDEN. HIJ SPREEKT OVER EEN MORELE VERANTWOORDELIJKHEID. HIJ ZEGT OMDAT U DOOR HET KOSTBARE PROCES VERLOST BENT, DE ZOON VAN DE LEVENDE GOD ZELF DIE VOOR U KOMT STERVEN; WANT GOD SCHIEP DE MENS UIT DE AARDBODEM, WAS VAN WEINIG WAARDE, ENKEL EEN HOOPJE AARDEGROND. ER ZAT GEEN WAARDE AAN U TOTDAT HIJ DE ADEM VAN GOD, PFFFF, IN U BLIES. TOEN SCHOOT U DIE VAN AARDE BENT OMHOOG, TOT NAAR DE HEMEL. HALLELUHJA. WAARBIJ NU NIETS VAN DE AARDE U KAN VRIJKOPEN.’

Kostbare Mensen, De Missie van De HEER Naar FINLAND is verschoven naar oktober 2024. Nadere informatie volgt. GOD's Rijke Zegen