Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

KOSTBARE MENSEN, DE MISSIE VAN DE HEER NAAR FINLAND IS.VERSCHOVEN NAAR SEPTEMBER 2024. NADERE INFORMATIE VOLGT. GOD’S RIJKE ZEGEN

Hoe word ik een christelijk gelovige?

WAAROM GELOVEN?
Jezus Christus, onze Heer en Zaligmaker houdt van u en van jou, en daarom heeft Hij je naar deze pagina geleid. Jezus wil ook jouw hart voorbereiden op Zijn glorieuze komst. Misschien heb je van alles gehoord of ervaren over wat het christelijk geloof in de kern is, maar laat het duidelijk zijn dat […]

Het karakter van God leren kennen

IN DE BIJBEL VINDEN WIJ HET WARE KARAKTER VAN GOD. Johannes 17:3En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. INTRODUCTIEWaarom willen we als nieuwgelovige allereerst het karakter van God bekijken? Omdat veel mensen niet beseffen wie God is en een compleet eigen beeld vormen. […]

Het is belangrijk te weten in welke tijd wij leven

GOD’S PLAN NADER TOEGELICHT We leven in de zogenoemde Bijbelse eindtijd en dat vraagt van ons dat we kennis nemen van wat dit voor onszelf en voor onze medemensen betekent. Wat is onze juiste houding en reactie op de toestand in de wereld? ADAM – We mogen beseffen dat wij mensen door God zijn geschapen […]

Kostbare Mensen, De Missie van De HEER Naar FINLAND is verschoven naar oktober 2024. Nadere informatie volgt. GOD's Rijke Zegen