Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

KOSTBARE MENSEN, DE MISSIE VAN DE HEER NAAR FINLAND IS.VERSCHOVEN NAAR SEPTEMBER 2024. NADERE INFORMATIE VOLGT. GOD’S RIJKE ZEGEN

VERTEGENWOORDIGT U HET KONINKRIJK DER HEMELEN?

Image

Mattheüs 24:47-51 Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Maar als die slechte dienaar in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen zijn mededienaren te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, dan zal de heer van deze dienaar komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet; en hij zal hem in stukken houwen en hem doen delen in het lot van de huichelaars; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. HET BETEKENT DAT HIJ ZAL KOMEN OP EEN UUR DAT HIJ HET NIET VERWACHT. HIJ TREFT HEM NIET GEREED AAN, GOOIT HEM DE VERDRUKKING EN DE GROTE VERDRUKKING IN, WAAR HIJ VERMORZELD ZAL WORDEN. WAT KIEST U DAN? ALS U DE HEER VERTEGENWOORDIGT ALS HET LICHT VAN DE WERELD, HET ZOUT VAN DE AARDE: HEEFT U UW OPDRACHT VERVULD? WAT ZULLEN MENSEN SCHRIJVEN ALS ZIJ TERUG NAAR HUIS GAAN? UW LAATSTE RAPPORTAGE. DE KERK IS NIET BESTEMD OM DE TOORN DOOR TE MAKEN. DAT BENT U NIET. DUS, U ZOU ZICH GEREED MOETEN  MAKEN. DE TEKENEN ZIJN HIER, DAT DE MESSIAS KOMT.  

Kostbare Mensen, De Missie van De HEER Naar FINLAND is verschoven naar oktober 2024. Nadere informatie volgt. GOD's Rijke Zegen