Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

KOSTBARE MENSEN, DE MISSIE VAN DE HEER NAAR FINLAND IS.VERSCHOVEN NAAR SEPTEMBER 2024. NADERE INFORMATIE VOLGT. GOD’S RIJKE ZEGEN

Utawala Woordconferentie – 23.11.2019

Image

HIJ zegt ‘het is niet voor iedereen’, maar voor de mijn-volkkerk. HIJ zegt: ‘ga MIJN volk’. Er is een waarschuwing. Dat het ‘mijn-volk’ dat binnentreedt een afgescheiden kerk is. HIJ benadrukt de afscheiding van het moreel verval van de wereld. Afscheiding van de zonde van deze wereld, van de seksuele onzedelijkheid, de abortussen, seksuele begeerte, homoseksualiteit, biseksualiteit, transseksuelen. HIJ zegt: ‘scheidt u af van deze dingen als u wilt binnentreden’. Afscheiding van de leugen, misleiding, het liefhebben van geld dat zichzelf verheft boven CHRISTUS en het plan van GOD in de war probeert te brengen. Waarschuwing al in Jesaja 26. Het is voor een afgescheiden kerk. Preek tot hen
JEZUS, de behoudenis, de genade, GOD’s genade, GOD’s goedheid, GOD’s zorg, GOD’s Liefde, het Bloed, het Kruis, maar wordt niet zoals zij. Het conflict van Genesis 3:15 is volop gaande. 15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

Kostbare Mensen, De Missie van De HEER Naar FINLAND is verschoven naar oktober 2024. Nadere informatie volgt. GOD's Rijke Zegen