Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

KOSTBARE MENSEN, DE MISSIE VAN DE HEER NAAR FINLAND IS.VERSCHOVEN NAAR SEPTEMBER 2024. NADERE INFORMATIE VOLGT. GOD’S RIJKE ZEGEN

niveaus van de zalving van de Heilige Geest

Image

U moet begrijpen dat wanneer de Heer u roept als een christen Hij een vergroot vermogen in u heeft gelegd om verschillende niveaus van zalving van de de Heilige Geest te ontvangen. We zagen dat de Here Jezus in de tuin van Gethsémané zo zwak was in het vlees, en dat Hij zei dat het vlees zwak,  maar de geest gewillig is. We zien dat de Heilige Geest Hem naar het kruis bracht en Hem  kruisigde. En de Heilige Geest kruisigde daar het vlees. Het zondige vlees, daar ter plekke, en alle zonden. Dit representeert de kruisiging van uw vlees, die geleidelijk plaats vindt op diverse niveaus, vanaf het moment waarin u de Heilige Geest begint te ontvangen. Daarom zegt de Bijbel dat u met Christus gekruisigd bent. Uw zondige natuur is gekruisigd.

Kostbare Mensen, De Missie van De HEER Naar FINLAND is verschoven naar oktober 2024. Nadere informatie volgt. GOD's Rijke Zegen