Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

KOSTBARE MENSEN, DE MISSIE VAN DE HEER NAAR FINLAND IS.VERSCHOVEN NAAR SEPTEMBER 2024. NADERE INFORMATIE VOLGT. GOD’S RIJKE ZEGEN

DE TWEE DRINKBEKERS VAN DE HEER

Image

‘EN DUS ZIEN WIJ HIER DUIDELIJK DAT WANNEER DE HEER ZEGT: DE EERSTGEBORENE UIT DE DODEN, EERSTGEBORENE ONDER DE DODEN, DAT DE HEER ONS IN ESSENTIE WIJST OP HET FEIT DAT HIJ VANUIT DE DODEN IS GEKOMEN EN DAT HET EEUWIG LEVEN NU BESCHIKBAAR IS VOOR DE KERK, VOOR ZIJ DIE RECHTVAARDIGHEID EN HEILIGHEID NASTREVEN. EN HIJ ZEGT ECHTER DAT ER OORDEEL IS VOOR ZIJ DIE HET OFFER VAN GOD AFWIJZEN, VIA JEZUS CHRISTUS. DIE DOOD SPREEKT VAN HET OORDEEL VAN GOD. DUS HIJ ZEGT IN PSALMEN 75:9

Psalm 75:9 Want in de hand van de HEERE is een beker. Daarin schuimt de wijn, overvloedig gekruid. Hij schenkt eruit; zelfs zijn droesem moeten alle goddelozen van de aarde tot op de bodem opdrinken.

Kostbare Mensen, De Missie van De HEER Naar FINLAND is verschoven naar oktober 2024. Nadere informatie volgt. GOD's Rijke Zegen