Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

KOSTBARE MENSEN, DE MISSIE VAN DE HEER NAAR FINLAND IS.VERSCHOVEN NAAR SEPTEMBER 2024. NADERE INFORMATIE VOLGT. GOD’S RIJKE ZEGEN

DE KERK DIE AARZELT ZICH GEREED TE MAKEN

Image

‘HÉ, HIJ ZEGT DAT DE DEMONEN WETEN DAT ER EEN AANWEGEZEN DAG IS WAAROP ZONDEN EN VERDORVENHEID GEOORDEELD MOETEN WORDEN. MAAR DE HEDENDAAGSE KERK LEEFT HAAR LEVEN ALSOF ZIJ DAT NIET WEET. ZIJ SPEELT MET DE ZONDE, MET DE VERKONDIGING VAN DE KOMST VAN DE MESSIAS. TERWIJL DE DEMONEN HET WETEN: ZIJT GIJ GEKOMEN OM ONS TE PIJNIGEN VOOR DE AANGEWEZEN TIJD, VASTGESTELDE TIJD, VOOR DIE DAG? ZIJ ZIJN ZICH BEWUST DAT ER EEN DAG APART IS GEZET WAAROP DE ZONDEN GEOORDEELD WORDEN. EEH. GEEN WONDER DAT DE KERK LICHTZINNIG DOET. PREDIKERS WILLEN HET OORDEEL NIET PREKEN. TERWIJL DEMONEN DE MACHTIGE KRACHT VAN DE MESSIAS KENNEN. MAAR KIJK JE NAAR DE HEDENDAAGSE KERK, DAN ZIJN ZIJ ZICH NIET BEWUST VAN DE MACHTIGE KRACHT VAN DE MESSIAS. BENT U ZICH ERVAN BEWUST? MATTHEUS 25:45. HIJ ZEGT: Mattheüs 25:41 Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.

Kostbare Mensen, De Missie van De HEER Naar FINLAND is verschoven naar oktober 2024. Nadere informatie volgt. GOD's Rijke Zegen