Artsen wereldwijd getuigen van de wonderen

ERVAREN GENEESKUNDIGEN GETUIGEN VAN DE GENEESHEER JEZUS CHRISTUS.

In een historische tijd leven wij. Artsen over de hele wereld getuigen dat De HEER hun patiënten heeft Genezen. Ongeneeslijke aandoeningen die teniet gedaan zijn door het Bloed van De HEERE JEZUS. De patiënten hebben één overeenkomst. Allen luisterden zij naar een genezingsverklaring van de Grootste Profeten van De HEER. Tijdens een Opwekkingsbijeenkomst of tijdens een Online Genezingsdienst. De aardse geneeskundigen buigen voor de GOD van Elia, de GOD van Israël. Deze prachtige ontzagwekkende getuigenissen zijn bedoeld om ons te overtuigen en tot ware bekering te brengen. Op de foto’s ziet u een aantal gezichten van de medici die geschokt hun verhaal deden.

Exodus 1526.
Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.

Mattheüs 17:11
Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen.

Kenia
Duitsland
Brazilië
Verenigde Staten
Finland
Zuid-Korea
Kenia

Leave a Reply