Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

KOSTBARE MENSEN, DE MISSIE VAN DE HEER NAAR FINLAND IS.VERSCHOVEN NAAR SEPTEMBER 2024. NADERE INFORMATIE VOLGT. GOD’S RIJKE ZEGEN

23.12.2019 – HET BEZOEK VAN DE HEER OP 22.12.2019

Image

‘Wel, gezegende mensen, wij doorleven een heel, heel enorme tijd, een heel historische tijd in de geschiedenis van de kerk. Ook nu wij terugkeren naar de basis in Nairobi, vanuit Kisumu, deze heel, heel historische bijeenkomst, sprak de Heere Jehova met ons

De afgelopen nacht; de God van de hemel, Hij sprak met ons. Deze afgelopen nacht zag ik de twee mega aloude profeten van de Heer. Ik zag ze staan voor de Heer van heel de aarde, voor Jehova, God de Vader Zelf. En toen sprak de Heer met hen over het Bezoek wat plaats heeft gevonden, wat nu net plaats heeft gevonden, wat momenteel gaande op de aarde is, hier in Kisumu, vanuit Kisumu. En die informatie zal ik stapsgewijs kunnen overbrengen. Maar de Messias komt. De dringende boodschap is dat de Messias komt. De Heer heeft met Zijn twee profeten gesproken, en Hij heeft hun verteld om aan de volken der aarde te verkondigen dat de Messias komt. En iedereen moet zich gereed maken. Niemand kent de dag en het uur, maar de Messias komt, en iedereen kan het zien.

Nummer 2. Er zijn genezingen die gisteren plaatsvonden. Er is een meisje, zij was helemaal stom. Zij kon niet praten. Ik denk dat zij misschien ook doof was. En Ik hoor de moeder zeggen: 3 jaar lang kon zij niet praten, nu praat ze. Er is een kind. Ik weet niet of het weer een meisje is. Maar er is nog een kind, zie Ik. Ze zijn tussen ongeveer 8 en 12 jaar, deze mensen waar ik het over heb, die helemaal kreupel waren, opstonden en liepen. En ook krukken die bijeen gepakt waren. Dus zijn genezingen die ook plaatsvonden, ook al was het geen genezingsdienst, vanwege de aanwezigheid van de profeet Elia. U weet dat als hij komt, hij met de aanwezigheid van God de Vader komt.

En daarna toonde de Heer mij ook, in dit gesprek wat Ik later aan de kerk zal brengen, dat ook toen de twee profeten van de Heer reden, alle voertuigen, witte voertuigen, dit zijn nu heilige bedieningen, op een heel rechte lijn op een super snelweg richting het Koninkrijk van God waren, toen nam één van de aartsbisschoppen in het buitenland een andere route. Hij volgde mij niet, hij sloeg af. Hij sloeg af naar een weg, en het werd nu een heel modderige weg. Dat is seksuele zonde, seksuele onzedelijkheid, afvalligheid, alles. Hij nam een afslag. Dit zag ik dit deze afgelopen nacht.

Dus er is een doorgaand Bezoek. Het is een heel ontzagwekkende tijd op het aardoppervlak. Laten mensen zich verootmoedigen, Christus Jezus ontvangen, heilig zijn en een begrensd leven leiden. De Messias komt. Let op mijn woorden: De Messias kómt. Elia, de meest ontzagwekkende profeet die de Bijbel heeft beloofd is hier. En hij is met de andere aloude Profeet. En zij wisselen van positie, en het is een heel ontzagwekkende tijd in de geschiedenis van de aarde. Maak u alstublieft gereed. De Messias komt. Toda shalom’

Kostbare Mensen, De Missie van De HEER Naar FINLAND is verschoven naar oktober 2024. Nadere informatie volgt. GOD's Rijke Zegen