Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

KOSTBARE MENSEN, DE MISSIE VAN DE HEER NAAR FINLAND IS.VERSCHOVEN NAAR SEPTEMBER 2024. NADERE INFORMATIE VOLGT. GOD’S RIJKE ZEGEN

03.12.2019 – DE TWEE OLIJFBOMEN UIT ZACHARIA 4

Image

Profetie 3 december 2019
De grootste Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio

´Deze nacht, enkele uren richting de ochtend tilde de HEERE JEHOVA Mij op de Hemel in. Dus HIJ tilde Mij op ZIJN verheerlijkte Koninkrijk van de Hemel in. En toen liet De HEER Mij nu vanuit de Hemel de bediening zien van de twee Profeten uit het boek Openbaring hoofdstuk 11. Vanuit de Hemel kon Ik zien, zag Ik een heel enorme bijeenkomst zien, een heel schokkende bijeenkomst, een heel, heel reusachtige bijeenkomst. Vanuit de Hemel kon Ik zien, HIJ zorgde nu dat Ik het van bovenaf zag. Toen zag Ik, terwijl er een grote bijeenkomst was, een reusachtige bijeenkomst, mammoet, Ik weet niet welke bijeenkomst dit is of dat het onderdeel is van alle bijeenkomsten. Maar bij die bijeenkomst die meer op Kisumu leek, toen zag Ik de twee Olijfbomen. Ik zag Hen, zoals Zij torenhoog waren. Recht uit de grond van de aarde kwamen Ze tot heel, heel hoog. Twee groene Olijfbomen naast elkaar. Eén links, één rechts, staande voor de HEER van de hele aarde.

Lees de hele Profetie

Afspeellijst Profetieën & Visioenen audio

Dit is een heel serieus gesprek met betrekking tot het tijdperk en de tijd waarin wij zijn. Het is een heel, heel serieus gesprek met betrekking tot de eeuwigheid van de kerk. Het is een serieus gesprek met betrekking tot het einde van de geschiedenis, het einde van de tijd, betreffende het verheerlijkte Koninkrijk van GOD waarvoor u zich allen gereedmaakt. En Ik zal bij u terugkomen en meer openheid geven over dit heel, heel ontzagwekkende gesprek. Ik zag de twee Olijfbomen, heel reusachtig en heel dik en heel sterk, heel torenhoog vanuit de aarde. Heel hoog, helemaal de Hemel in, staande voor De HEER van de hele aarde. Ik lees het boek Zacharia hoofdstuk 4. En omwille van de tijd, nu mensen naar hun kantoren terug gaan, zal Ik bij u terugkomen en meer openheid geven over dit gesprek. Maar Zacharia hoofdstuk 4, Ik lees vers 14, ook vers 13 tot 14. HIJ zegt: ´Toen sprak Hij tot mij: Weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei: Nee, mijn Heere. Daarop zei Hij: Dat zijn de twee gezalfden, die bij de Heere van heel de aarde staan.´

In andere woorden, de Profeten uit het boek Openbaring hoofdstuk 11, Degenen die komen strijden tegen de anti-christus en de valse profeet, die op komst zijn, hier om de hoek zijn. En dus, Zij zijn Degenen die de weg komen bereiden voor de verheerlijkte komst van de MESSIAS en de kerk veilig stellen omwille van het binnengaan, het veilige binnentreden. Zij stellen het vertrek van de kerk veilig, het eeuwige verheerlijkte Koninkrijk van GOD in. En u kunt zien dat Zij Hun kracht ontlenen aan de zalving van De HEER, aan de zalving van De HEILIGE GEEST. De Olijfbomen Zelf zijn de bron van de olijfolie. En dus, dat is de kracht van GOD DE VADER ZELF die Hen bekrachtigt. Maar dit zegt zoveel over de komst van De MESSIAS en hoe de klok in de Hemel doorgetikt heeft.

Moge de HEER u zegenen. Ik zal later bij u terugkomen, meer in detail en meer openheid geven over deze twee Olijfbomen die De HEER Mij vandaag opnieuw heeft laten zien. Heel hoog staand, heel hoog torenend vanaf de aarde. Heel sterk, heel machtig, boven alles. Boven alle gebouwen, boven alle mensen, boven alles op de aarde. En Zij waren torenhoog, richting de Hemel. Herinner u weer de maand februari, de 20e en 25e, 2018, toen De HEER Mij Dezelfde twee Olijfbomen liet zien. Toen Ik daar stond en de andere Profeet links van Mij stond. En toen was De HEER recht voor Ons. En toen groeiden plotseling twee mega Olijfbomen uit Ons allebei, en reikten tot in de Hemel.

Dus dit is een heel schokkende tijd, een heel vreeswekkende tijd. Het enige wat u moet vermijden is zwartmakerij. Blijf weg van zwartmakerij. Daarover heeft De HEER Mij verteld dat geen zwartmaker het Koninkrijk van GOD binnen zal gaan. Dus zorg ervoor dat u zich reinigt van die daad. En wees heilig en ontvang JEZUS. Want zonder heiligheid zal niemand De HEERE zien. Bekeer u, keer u af van de zonde. Leef een heilig christelijk leven.

Herinner u het Bezoek, toen HIJ Mij de kerk liet zien die werd opgenomen en de zwartmakers waren allemaal achter bleven. Dus zorg ervoor dat u CHRISTUS JEZUS ontvangt, via berouw en inkeer en word gedoopt door volledige onderdompeling, en ontvang de HEILIGE GEEST. En wandel een heilig christelijk leven. Wijs de zonde af. Nul tolerantie voor de seksuele zonde. Deze seksuele zonde die u deze generatie ziet vernietigen. Seksuele begeerte, snijd het eruit. Seksuele zonde, snijd het eruit. Als u de seksuele zonde kunt wegsnijden dan kunt u alle andere zonden wegsnijden. Misleiding, leugens, perversie, al deze dingen zult u eruit snijden. Maar blijf weg van de seksuele zonde. En wees op de juiste wijze wedergeboren. Want alleen zij die op de juiste wijze wedergeboren zijn, hen heb Ik het verheerlijkte eeuwige Koninkrijk van GOD binnen zien gaan. De MESSIAS komt. Bereid de Weg van De HEER.

Toda haverim. Toda, toda. Toda shalom. Dit is Hij over Wie het geschreven staat. Dat in die dagen zal IK u de ontzagwekkende Profeet Elia zenden. ´Denk aan de wet van Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op Horeb´. Dank u. De HEER zegene u.’

Kostbare Mensen, De Missie van De HEER Naar FINLAND is verschoven naar oktober 2024. Nadere informatie volgt. GOD's Rijke Zegen