Brazilië Mission Tour aanstaande in:

0
dagen
2. feb.2024

klikt u op ‘LIVE in BRAZILIË‘ knop hieronder, om te beginnen met streamen

Vanaf 2009 bezocht de boodschapper van de Heer het Caribisch gebied meerdere keren om hen te waarschuwen en op te roepen tot schuldbelijdenis en terugkeer naar de Heer. Toen hieraan geen gehoor werd gegeven, werden in 2017 de profetieën schrikbarend vervuld.

Wij herinneren ons nog goed hoe de orkanen Irma en Maria onder anderen het eiland Sint Maarten compleet verwoestten. Jaar in jaar uit, dag in dag uit, klinkt de oproep tot berouw en inkeer voor de volken. Wanneer een land geen acht slaat op de specifiek op haar gerichte oproep van de Heer volgt het oordeel vanzelf.

Mattheüs 24
7. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

Nu in 2021 herhaalt de Heer Zijn oproep, met een bijgaande waarschuwing voor weer een verwoestende storm als de landen in de Cariben zich nog steeds niet bekeren. Jezus komt, en de Heer overhandigt hier een uitnodiging aan de landen, de overheden, koningen van de Cariben om over te gaan tot landelijk berouw. Straks breekt de toorn van GOD totaal los.

Wat zal Nederland doen, nu het nog kan? Zullen we de uitnodiging tot herstel van de Heere God aannemen? Mattheüs 17:11 – Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen.