Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

klikt u op ‘WATCH: Venezuela LIVE ‘ knop hieronder, om te beginnen met streamen

Toen de man van God op 15 januari 2017 het visioen van de Heer deelde, kon niemand bevatten dat wij sterfelijke mensen op een goede dag de Hemeltrap zouden aanschouwen in de lucht! Dit schrikwekkende fenomeen vond plaats op 11 maart 2018. De Heer verkoos die dag om ons te laten zien dat Zijn komst zeer nabij is. Het visioen spreekt allereerst over de bruid van Christus die wordt opgenomen in de Hemel, en daarna over deze neerlating van de verheerlijkte trap van de Hemel. In Zijn goedheid gaf de Heer de kerk dus nog bonus-tijd om zich gereed te maken in berouw over haar zonden en complete afkering van de zonden. Opdat zij terug zal keren naar de heiligheid en rechtvaardigheid van de Heer.

Openbaring 19
7. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 8. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.

Waar de Jakobsladder tot op de aarde reikte, wordt de Trap ons nu in de lucht vertoond. Waarom? Omdat bij de opname van de heiligen, de ontmoeting met de Heere Jezus in de lucht zal plaatsvinden. Genesis 28:12 – Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag. 28. Daarom was hij bevreesd en zei hij: Hoe ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel.Leave a Reply