Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

KOSTBARE MENSEN, DE MISSIE VAN DE HEER NAAR FINLAND IS.VERSCHOVEN NAAR SEPTEMBER 2024. NADERE INFORMATIE VOLGT. GOD’S RIJKE ZEGEN

De lawine aan genezing in Kenia

Image

Geliefde mensen, het volk Kenia heeft de late heerlijkheid beloofd in o.a. Haggai 2:10. Kenia brengt 2 Kronieken 7:14 in de praktijk, sinds ca. 20 jaar. Zij zijn ons voorbeeld, dat wij nu met haastige spoed moeten gaan volgen, willen wij de opleving, opwekking, zien in ons land. De HEERE zond Zijn dienaar om alle volken gereed te maken voor de opname van de heiligen en Kenia is simpelweg het eerste land geweest dat is gaan luisteren en kijken. De zalving maakt het hele verschil.

Maar wij zien inmiddels dat deze immense Bijbelse opwekking zich uitbreid naar andere landen, ook buiten Afrika. Waarom? Omdat dit de ene wereldwijde opwekking is die de komst van de Heere Jezus zou inluiden. Er is 1 lichaam van Christus!

2 Kronieken 7:14
en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

2 Koningen 5:10
Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan; dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. Daarom daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein.

Kostbare Mensen, De Missie van De HEER Naar FINLAND is verschoven naar oktober 2024. Nadere informatie volgt. GOD's Rijke Zegen