Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

klikt u op ‘WATCH: Venezuela LIVE ‘ knop hieronder, om te beginnen met streamen

De dienaar van God riep de Heer, om uit de Hemel naar beneden te komen, toen hij voorging in Kisumu, 21-22 december 2019. Hierover profeteerde hij aan de hele wereld meerdere keren. Op 22 december 2019 was het een heldere zonnige dag, toen plotseling op ontzagwekkende wijze de Heer in de Wolk van Zijn fysieke Aanwezigheid aan kwam snellen,  en zetelde op het dak van de tent der ontmoeting, waar de internationale voorgangersconferentie gaande was. Priesterschap vanuit de hele wereld zat daar!

Sinds het oude testament is dit niet gebeurd, en het is een grote verrassing voor het lichaam van Christus wereldwijd. De Heer zou in deze dagen de late heerlijkheid brengen, maar hoé, dat wist geen mens. Op de foto’s zien we slechts een klein aantal van groepen die deze historische gebeurtenis in hun land en in hun taal op straat hebben gevierd. Iedereen moet weten hoe de Heere Zelf groots omkijkt naar de mens en wat dit betekent met betrekking tot de komst van de Heere Jezus, om de heiligen op te nemen.

En de HEERE zei tegen Mozes: Zie, Ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het  volk het kan horen wanneer Ik met u spreek en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de HEERE bekend Exodus 19:9

2012 – De Wolk der heerlijkheid van GOD verschijnt
2008 – De Wolk der heerlijkheid van GOD verschijnt
2006 – De Wolk der heerlijkheid van GOD verschijnt
In de bediening van bekering & heiligheid in Nederland werd dit historische feit publiekelijk gevierd.
De kerk van bekering & heiligheid in Italië
De kerk van bekering & heiligheid in Finland
De bediening van bekering & heiligheid in Duitsland ging ook de straat op
De bediening van bekering & heiligheid in Zuid-Korea
De publiekelijke viering in de Verenigde Staten van Amerika
Ook in België werd dit historische bezoek van De HEER groots gevierd
De bediening van bekering & heiligheid in Brazilië, en overal ter wereld…

Leave a Reply