Bevrijdingsgebed

Here Jezus, ik ben een zondaar en ik heb berouw van al mijn zonden, wast U alstublieft mijn zonden weg met Uw kostbaar Bloed. Vandaag keer ik mij af van alle zonden, en ik ontvang U in mijn hart als mijn Heer en Redder. Schrijft U alstublieft mijn naam in het levensboek van het Lam, en zend mij de Heilige Geest om mij te helpen leven in heiligheid. Bevestig Uw Woord in mijn hart en bescherm mijn hart.

In de machtige naam van Jezus, ben ik vandaag wedergeboren.
Amen.