Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

KOSTBARE MENSEN, DE MISSIE VAN DE HEER NAAR FINLAND IS.VERSCHOVEN NAAR SEPTEMBER 2024. NADERE INFORMATIE VOLGT. GOD’S RIJKE ZEGEN

Voorgangers zijn hoogst welkom

Image

KOM, EN ZIE DE BELOOFDE BIJBELSE OPWEKKING
16-17 maart 2024 – Genezingsdienst
18 maart 2024 – Woordconferentie

MENENGAI-6
Op het Menengai-terrein in Nakuru, Kenia gaat het weer gebeuren, dat kerkleiders, regeringsbeambten, en wie maar wil verzameld zullen zijn om de Heer te aanbidden en te ontmoeten. Kenia is het land waar nu ca. 20 jaar de late heerlijkheid uit Haggai 2:10 manifest is. Door de jaren heen bouwt de opwekking zich alsmaar op. Dit is uw uitgelezen kans om het zelf te komen ervaren. 2 Kronieken 7:14 is de basis, want zonder oprecht berouw en terugkeer naar heiligheid zal de heilige Heer ons Zijn opwekking niet schenken.

PRAKTISCH
– In de diensten zult u als gast vooraan staan en zitten, zodat je alles goed meekrijgt.
– U vliegt van Amsterdam naar Nairobi. 
– Daar wordt u bij aankomst op het vliegveld opgehaald door en verder vervoerd.
– Zij regelen ook uw transport van Nairobi naar Nakuru, zonder kosten.
– Een pasoort dat nog zeker 6 maanden geldig is heeft u nodig en het visum is binnen een dag online te verkrijgen, waarmee wij graag helpen. 
– Hotel keuzes worden geregeld en zijn niet duur.
– Zorg dat u zich zsm aanmeldt zodat je een kamer hebt, incl. ontbijt en diner.

UW AANWEZIGHEID IS BELANGRIJK
Voorgangers en andere christelijke leiders zijn nodig, als Nederland de beloofde late heerlijkheid ter terugkeer naar Jezus Christus wil zien. Het overblijfsel van de Heer bevindt zich ook in Nederland en daarom vraagt de Heer dat wij nu Hij deze strijd voor de zielen voert over de muren van denominaties zullen heenkijken en ons onderwerpen aan Zijn volmaakte wil voor ons land. In diverse landen zijn de kerkleiders deze weg gaan volgen en komen zij samen in ootmoed, berouw en gebed voor het aangezicht van de Heer. De profeet van God wordt dan uitgenodigd vanwege de zalving voor deze tijd, die zich allereerst manifesteert in het terugbrengen van de gezonde leer waar het lichaam van Christus vanaf geweken blijkt te zijn. Met de stortvloed van de Bijbelse genezingswonderen, tekenen en steeds weer over de hele wereld vervulde profetie met betrekking tot Mattheüs 24:6,7 bevestigt de Heer steeds weer dat deze opwekking Zijn werk is.

Deze samenkomsten zijn ook voor uzelf een kans om lichaam, geest en ziel te verkwikken en dus nader gereed te worden voor de Hemel, met natuurlijk kansen op fysieke genezing als u ziek bent. U kunt iedereen meebrengen naar Kenia. Alle volken en iedereen is hartelijk welkom. U zult ontzagwekkende genezingen voor uw ogen zien voltrekken. Artsen zijn nauw betrokken. Zij onderzoeken de zieken vooraf, foto’s en video’s worden gemaakt, dossiers ingezien, en achteraf bevestigen de artsen de genezingen, zodat Jezus Christus groot gemaakt kan worden. De mensen gaan ook altijd terug naar hun vaste artsen om hun genezing daar bevestigd te krijgen. Er wordt nooit geld gevraagd, ook niet achteraf of op een verdekte manier links- of rechtsom.

De kreupelen lopen, de blinden zien, de doven horen enz.! We bereiden ons vooraf goed voor op deze ontmoeting met de Heer. De transformerende late heerlijkheid is fysiek intens te ervaren en vaak letterlijk te zien! Ook tijdens de Woordconferentie zult u opmerken dat we in Nederland echt terug moeten naar het ruw houten kruis van Christus Jezus, naar Zijn heiligheid, naar de godvrezendheid.

MELD U AAN
06-26973098 
bekeer.u.nederland@gmail.com 

+254 708 412344
repentoffice@gmail.com

ALS HET U NIET LUKT 
Maar u toch verlangend bent om deel te nemen, dan volgt u de Diensten simpelweg online via YouTube Jezus komt Nederland. Velen ontvingen zelfs genezing door enkel mee te kijken of te luisteren.

BeantwoordenDoorsturenReactie toevoegen

Kostbare Mensen, De Missie van De HEER Naar FINLAND is verschoven naar oktober 2024. Nadere informatie volgt. GOD's Rijke Zegen