Hun historische verheerlijking op video vastgelegd

2011 – DE SCHOKKENDE VERHEERLIJKING VAN ELIA & MOZES

Mattheüs 17
1. En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. 2. En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. 3. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.

Nu, in 2021 werd deze beelden uit 2011 ontdekt. De HEER heeft deze vreeswekkende verheerlijking 10 jaar lang verborgen gehouden voor de wereld. We zien dat op een gegeven moment de grootste Profeten van De HEER totaal opgaan in de heerlijkheid van De HEER. Zij zijn niet meer te herkennen, zoals toen in 2017 in Helsinki, waarbij hun hoofd nog herkenbaar was. Wij weten dat alleen de heilige Engelen op deze wijze gemeenschap met De HEER hebben.Ook weten wij dat alleen De MESSIAS en Elia en Mozes werden verheerlijkt in de Bijbel.

De drie discipelen die mee gingen op de berg der verheerlijking mochten toen de verheerlijking zien. Nu aanschouwt de hele wereld deze ongelooflijke gebeurtenis. Wat een generatie zijn wij! Deze generatie begint te begrijpen waarom de profeten van de Bijbel er zo naar verlangden om in dit tijdperk te leven.Voor ons is het enkel wijsheid om te luisteren naar de wegbereiders van De HEERE JEZUS en te gehoorzamen.

De boodschap is steeds dezelfde: De MESSIAS Komt. En de instructie is steeds dezelfde: Bekeer u oprecht, en keer u af van alle zonden; keer terug naar de heiligheid van GOD. Zonder heiligheid zal niemand de HEERE zien. Hebreeën 12:14.De immense kracht en zalving die De HEER op zijn dienaren heeft gelegd zien wij al jaren uitgedrukt in de verbijsterende tekenen en vervulling van zijn Profetie (https://repentnetherlands.nl/profetie-vervuld/), en in de machtige genezingswonderen van het Bloed van JEZUS.

Wanneer wij beseffen dat dit de twee getuigen uit Openbaring 11 zijn die straks in Israël zullen strijden voor De HEER, dan begrijpen wij iets van hun God gegeven immense autoriteit. Openbaring 11:6 Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.