Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

klikt u op ‘WATCH: Venezuela LIVE ‘ knop hieronder, om te beginnen met streamen

BOMET 2023.

KYOGONG TERREIN

Evenement vond plaats op
18/19 FEBRUARI 2023

&

WOORDCONFERCE.

Bomet, Kenia (Africa)
20 FEBRUARI 2023

Bomet evenement in Summary

In deze historische en Bijbelse samenkomst heeft de Heer zijn dienaar ingezet om een stortvloed aan genezing te brengen. De kreupelen stonden in grote getalen op, de blinden werden met groepen tegelijk genezen, zovele dove oren sprongen spontaan open, kankers werden weggenomen, diabetes en alle ziekten onder de zon vonden genezing. 

De vervulling van Haggai 2:10 is een feit, en de hele wereld is getuige van de ongekende late zalving! Samen met meer dan 42 landen was er ook een afvaardiging vanuit Nederland in Bomet aanwezig.

Deze Bediening die gekenmerkt wordt door oprechte bekering en de terugkeer naar heiligheid ervoer ook de schok van haar leven, toen in het kurk- en kurkdroge Bomet de hemelen spontaan regen gaven toen de beloofde dienaar van de regen verklaarde dat de hemelen zouden openen.

Binnen korte tijd ontving heel Kenia deze regen, een grootse herhaling van 1 Koningen 18:41-45 en vervulling van de Bijbel. 18 februari 2023 is een geschiedschrijvende dag gebleken, op de profetische tijdlijn van God.
De eerstvolgende belangrijkste gebeurtenis is de opname van de heiligen. Leest u 1 Thessalonicenzen 4:13-18.

Dus, ieder die zich gereed maakt voor Gods koninkrijk zal zich onder deze beweging van de late heerlijkheid, de late regen moeten scharen. Grijp uw kans!
Gods rijke zegen en liefde.

Dit werd een historisch samenzijn waarbij de hele wereld getuige was van politici die de God van Elia alle dank en eer kwamen geven.

De hele wereld stond versteld dat deze dienaren van de overheid de ware God willen dienen en daarmee de Zijn gunst verkrijgen. De gouverneur van Bomet had de hele samenkomst ondersteund en toonde zich de ootmoedheid zelve.

De politici predikten vrijmoedig en drukten de immense menigte op het hart om de heilige God van Israël te dienen.

Zij geloven ook dat Jezus komt een dat alleen Hij de vrede en voorspoed kan brengen. Er werd flink gepredikt tegen de geldgerichtheid in zovele kerken, waar het om aards comfort en aanzien draait.

Met recht heeft de Heer ook Nederland uitgedaagd om met kerk en overheid Hem te zoeken en 2 Kronieken 7:14 invulling te geven.

Gods rijke zegen.

Jezus heeft het allemaal betaald, maar de Heilige Geest kwam met dit confronteren Schriftgedeelte uit Openbaring 14, om de kerk van nu een confronterende spiegel voor te houden:

Openbaring 14:7
En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Waarom predikt de kerk van nu een totaal ander, gemakkelijker evangelie? De Bediening van Bekering en Heiligheid nodigt u uit om op ons YouTube kanaal deze preek te gaan beluisteren.

De kerk die Gods Koninkrijk binnen zal treden bij de opname is zich enerzijds bewust van de verschrikking die de verdrukkingstijd is en anderzijds beseft zij dat de beloofde verheerlijking haar totale focus en overgave vraagt.

Waarom is de kerk op dit uur niet afgezonderd van de wereld, als het licht in de immense duisternis, opdat zij zichzelf gereed maakt en de verloren zielen helpt om hetzelfde te doen.

Gods rijke zegen.

DE MEEST RECENTE FOTO'S

DE MEEST RECENTE VIDEO'S

de media worden binnenkort gepubliceerd

.

Meld u nu aan voor het regelen van uw reis en/of voor nadere informatie:

06-26973098 en bekeer.u.nederland@gmail.com