Menengai 6 Genezings Dienst aanstaande in:

KOSTBARE MENSEN, DE MISSIE VAN DE HEER NAAR FINLAND IS.VERSCHOVEN NAAR SEPTEMBER 2024. NADERE INFORMATIE VOLGT. GOD’S RIJKE ZEGEN

ANNE VAN SCLOLIOSE GENEZEN

Image
GROOTS GENEZINGSWONDER IN FINLAND
TIJDENS DE ONLINE GENEZINGSDIENST OP 03.02.2021

Naam: Anne Selen
Ziekte: Scoliose sinds geboorte, gebroken knieën, gebroken schouder

Plaats: Helsinki, Finland

DE DIENST
Anne ontving van een kennis een Facebook-link naar de Dienst.
Nooit eerder had ze gekeken, ze wist niet eens dat het een Genezingsdienst was!

AANDOENING
De gebroken knieën en schouder zijn het gevolg van een ongeluk. In de schouder had ze geen gevoel. Sinds geboorte heeft ze sclerose (weefselverharding). Anne had steeds veel pijn. Ze liep met een looprek of krukken.

GENEZING
Toen de genezing werd uitgesproken over alle ziekten onder de zon, in de grote naam van Jezus, had Anne het gevoel alsof er warme olie in haar lichaam gegoten werd. De genezingsverklaring reisde van Nairobi helemaal naar Helsinki, 7000 km verderop!

Anne voelde een aanraking in haar schouder. Daarop werd de pijn eerst heviger en daarna verdween deze plotseling uit haar hele lichaam! Nu kan Anne zelfstandig lopen, zonder enige hulp. Ze kan zelfs springen en naar voren buigen. De vreselijke pijn in haar lichaam is compleet verdwenen. Ze sliep heerlijk zonder enige pijn.

Het is totaal ongelooflijk wat er gebeurd is zegt ze. Een echt wonder van God is haar overkomen! Ze kan zelfs haar hoofd draaien, haar handen opheffen en de armen alle kanten uit laten gaan. Haar schouders draaien.

Anne & Finland maken de naam van Jezus groot en danken de profeet van de Heer zo zeer voor zijn bediening. Wat geen arts kon heeft de Geneesheer van de volken gedaan voor Anne en haar familie.

Openbaring 22:2
In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.

Kostbare Mensen, De Missie van De HEER Naar FINLAND is verschoven naar oktober 2024. Nadere informatie volgt. GOD's Rijke Zegen