Brazilië Mission Tour aanstaande in:

0
dagen
2. feb.2024

klikt u op ‘LIVE in BRAZILIË‘ knop hieronder, om te beginnen met streamen

´Wel gezegende mensen, De HEERE JEHOVA heeft met Mij gesproken. De HEERE JEHOA JAHWE heeft deze afgelopen nacht op een zeer enorme wijze met Mij gesproken. En Ik weet dat dit gesprek komt op een tijd dat er ontwikkelingen in Israël zijn. Wij zien Israël: Benyamin Netanyahu geeft het op en zegt dat hij niet in staat is een regering te vormen. En wij weten heel goed dat de Profetie van 2 april het jaar 2004, die mijlpaal Profetie van de verheerlijkte komst van De MESSIAS met vele verschillende facetten in die Profetie, en verschillende dimensies, dat die Profetie om gebeurtenissen in Israël, Jeruzalem gedraaid heeft. (geruis), bij Mij kwam toen Ik uit Jeruzalem kwam, terug naar de Troon van GOD.

Dus dit is een heel belangrijke tijd, gezegende mensen, voor de kerk. Want De HEER heeft gesproken, en de Profetie rolt uit. En dit is een hele goede tijd voor iedere christen die echt geeft om zijn/haar eeuwigheid, om voortuitgang van betekenis te boeken in het najagen van rechtvaardigheid, leven in heiligheid, een heiligere levensstijl, een heiliger leven. En ook dat de kerk meer zielen oogst, want de kans is nu, het Bezoek is er, opwekking is gaande. De zalving van De HEER op de eindopwekking is absoluut astronomisch, is heel verbijsterend en schokkend.

Maar deze afgelopen nacht sprak De HEER met Mij, na de Woord Explosie die plaatsvond in de kantoren hier. Toen, toen Ik in slaap viel strekte De HEER de Almachtige, DE HEER in de Hemel, GOD De VADER ZIJN Hand uit, helemaal uit de Hemel. De Rechterhand, heel verheerlijkte Hand en bracht ZIJN Hand, en HIJ raakte Mij aan. De Rechterhand van GOD raakte de mega Profeet van De HEER aan. Het is een heel, heel schokkende tijd. Nog eens: gisteren kwam GOD De VADER en raakte de Profeet aan die u in het boek Maleachi ziet. En toen daarna werd Ik wakker. De MESSIAS komt. Wees alstublieft heilig. En wees rechtvaardig. Wees heilig. En wees rechtvaardig. Toda shalom Toda raba. Toda toda´

Leave a Reply