(lang) De Profeet getransfigureerd

Toen de Heer Zijn grootste Profeet transfigureerde

Samenvatting- de transfiguratie van de Heere Jezus en de 2 Boden
1. Alleen de Heere Jezus Christus werd getransfigureerd. De Heer ging met drie discipelen de berg op. Alleen zij kregen het voorrecht.

2. Vanuit de Hemel kwam de twee, de grootse profeten Elia en Mozes. De Heer en deze twee werden getransfigureerd. Dus alleen zij 3.
3. Ook in 2012 in Kisumu Kenia, werd de Profeet van de Heer getransfigureerd. Dit werd op camera vastgelegd en is wereldwijd gedeeld. 4. In Nairobi werd de grootse Profeet van de Heer voor onze ogen op meest glorierijke wijze getransfigureerd. Puur wit omvatte Hem, als een wollen handschoen, wit als sneeuw. Zijn haar, Zijn kleding, Zijn voeten. Toen Hij liep, zag je de heerlijkheid van Zijn voeten stromen. 5. Hij moet één van de twee zijn die destijds door de Vader gezonden waren,  God heeft nog  nooit iemand anders ook getransfigureerd. 6. Door deze gebeurtenis beseften de drie die met de Heer de berg opgingen dat dit de Christus is. De Heilige Geest openbaarde het hun. 7. Ook toen de discipelen de wederopstanding zagen, legden zij het verband met de transfiguratie en konden zij de Christus identificeren.
8. Wij hebben nu de heerlijkheid van de Heer gezien. De hele wereld ziet deze, via deze video. De Heerlijkheid van de Vader is heel heilig.
9. Dus wij, de kerk, hebben de kans gekregen die de drie discipelen kregen, dit voorrecht. De Heer hield het meest van deze drie.
10. Nu beseffen wij hoe de transfiguratie van de Heer eruit zag,  Nu wij zagen hoe de grootse Profeet van de Heer verheerlijkt werd.
11.Kijken wij naar de transfiguratie, dan kunnen wij ook begrip krijgen over de boodschap die de twee Boden destijds aan de Heer gaven.
12. God Zelf bedekte Zijn Dienaar compleet met Zijn heerlijkheid. Kenia en de kerk wereldwijd is door God Zelf bezocht .
13. De Profeet is van de Troon van God gekomen. Hij behoort Kenia niet toe, Hij komt uit de Hemel. De Vader verheerlijkte Hem openlijk.
14. Dit is de Elia die gestuurd is, de Wolk van Mozes bezocht Hem, de wonderen van Elia, de dromen van Daniel, de boodschappen van Johannes de Doper – 1 meer dan de Profeet.
15. De berg van transfiguratie is tot op vandaag de berg van de Heer. Dus het adres in Nairobi is zeer belangrijk – de berg van de Heer. 16. De Vader kwam op de berg der verheerlijking Zelf het einde van de publieke bediening van Christus inluiden.
17. Gods wegen zijn altijd dezelfde, en daarom is Hij nu gekomen om het einde van deze fase van Zijn bediening in te luiden.
18. God de Vader nam Hem recent mee tot op 20-30 meter van de Hemel, en Hij zag de ingang van de Hemel, en de heiligen binnen gaan.
19. Kijken wij naar wat er op 28 april jl. in het doopbad plaatsvond, waar op een zonnige zomerdag wij de heerlijkheid zien schitteren, dan begrijpen wij nu hoe de heerlijkheid de Hemel zal verlichten, in plaats van de zon. We beginnen ons iets bij de Hemel voor te stellen.
20. Deze transfiguratie gezien hebbende dan weten wij dat wij de Heer en Zijn Dienaar des te meer moeten gehoorzamen. En dan gebeuren er de grotere dingen. De blinden zien, kreupelen lopen, Hiv/Aids genezen.., en in ontelbare aantallen. De waterbronnen genezen.
21. De Profeet van de Heer is overal geweest – in Europa onder anderen in Ierland, Italië, Finland, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Malta, Frankrijk, Zweden. U heeft alles van Zijn bediening kunnen volgen, dus ieder heeft gelijke kansen. Luister naar deze Boodschapper. 
22. Dus schuw alle zonden, wijs deze af, en ga de Hemel binnen. Ontwikkel een nul tolerantie voor zonden. Berouw en inkeer, Hebr. 12:14.
23. De tijd is voorbij van te zeggen: dit is Afrikaans, welke stroming is dit, welke geest etc.. God de Vader heeft Hem Zelf bevestigd aan de hele wereld, om u te zeggen dat alle eigen interpretaties nu voorbij moeten zijn. Zeg niet dat in Europa wij de Heer anders dienen.
24. Wij hebben de Heer nodig. Iedere christen weet dat de late heerlijkheid komen zou, maar niet hoe deze zich zou manifesteren