De Heer geneest onbruikbaar water

Een samengesteld verslag - Natuurlijke waterbronnen getransformeerd van toxisch naar geschikt drinkwater

De herhaling van 2 Koningen 2:19-22, via de profeet van de Heer
Dit is een schrikwekkend teken en wonder van dit tijdperk. Het begon allemaal in december vorig jaar, toen één van de kerkleiders uit de stad Mombasa – Lydia Immathew – de profeet van de Heer haar probleem met haar huishoudwater voorlegde. Dit water was officieel ondrinkbaar verklaard, toen de profeet van de Heer de woorden sprak: “Het is goed, mijn dochter, het water zal nu genezen worden.” En Hij vroeg haar om een fles van het water te nemen en deze hem toe te sturen. Hij zei: “Luister, mijn dochter, dat is heel belangrijk. Zorg dat u mij iets van dit water toestuurt.” En Lydia stuurde ongeveer 300 ml water naar de profeet van de Heer. Bij ontvangst raakte hij dat flesje water aan. En dit is hét moment waarop het water in de bron in Mombasa getransformeerd werd. Wat een voor ons menselijke verstand onvoorstelbare daad van de Heer! De eindtijdprofeet liet het water opnieuw onderzoeken, en het werd officieel tot puur en goed drinkwater verklaard. Het water komt uit een waterbron, uit de diepe steenlagen die in de aarde liggen, sinds de schepping van de aarde. Wat volgens de wetenschap niet kan, deed de Heer! Door heel Kenia worden er, door het water uit de eerst genezen bron uit te gieten in andere toxische waterbronnen, vele waterbronnen genezen. Momenteel zijn er officieel 22 getransformeerde waterbronnen bekend.

Deze zalving van de profeet van de Heer is verbijsterend. Deze persoon gebied de Hemel te openen en de regen neer te doen komen – en de Hemel gehoorzaamt zijn stem; en met de woorden 'Het is goed' transformeert op zo'n 300 meter diepte in de aarde de samenstelling van het gesteente. In 2 Koningen 2:19 – 22 zegt de Heer “De mannen van de stad zeiden tegen Elisa: Zie toch, de ligging van deze stad is goed, zoals mijn heer ziet; maar het water is slecht, waardoor het land misgeboorte veroorzaakt. En hij zei: Breng mij een nieuwe schaal en doe er zout in. En zij brachten die bij hem. Toen ging hij naar buiten, naar de waterbron, wierp het zout daarin en zei: Zo zegt de Heere: Ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood of misgeboorte meer door komen. Zo werd dat water gezond, tot op deze dag, overeenkomstig het woord van Elisa dat hij gesproken had.” De dienaar Gods, de profeet van de Heer die nu op deze aarde onder ons is spreekt de woorden: “Het is goed,” en de aarde gehoorzaamt zijn woorden. Wat een groots teken en wonder van deze laatste dagen voor de komst van de Messias!

Genezing
En een ander aspect van dit getransformeerde water, is dat – zoals de profeet van de Heer verklaarde in Mombasa tijdens de bijeenkomsten van 10-12 maart 2017 – mensen en dieren genezen als zij van dit water drinken. Diabetes, nierfalen, ruggengraat aandoening, depressie, incontinentie, en ook worden genezen, en wel veelal direct na het drinken. Ziet u, dat de gelovigen hun vertrouwen werkelijk aan de Heer hebben gegeven? Hoe kun je een koe die slechte melk geeft dit water te drinken geven, en dan direct produceert ze goede, verkoopbare melk. De eigenaar heeft de melk voor en na het water laten onderzoeken door een erkend laboratorium, waarmee de genezing door de wetenschap is bevestigd. Kippen leggen betere eieren, hoe groots is de Heer!

Getuigenis van Alice Muthoni Mwai. Alice is een 3e-jaars studente aan de technische universiteit. Vanwege een traumatiserende jeugd, met een chronisch alcoholische vader, was zij sinds haar 10e jaar depressief. Zwaarmoedigheid en vermoeidheid was voor haar een dagelijkse strijd. In 2008 hoorde zij van de Bediening van Bekering & Heiligheid en ze sloot zich in 2009 aan. Haar vader bleef zwaar alcoholist en verzette zich ook tegen het feit dat ze deze kerk bezocht. Alice geeft aan dat ze er steeds maar niet in slaagde haar leven compleet over te geven, en al haar lasten aan de Heere Jezus, de Man van Smarten, over te geven. En dit opgeteld bij de situatie thuis die almaar moeilijker was geworden door haar keuze voor de Heer, maakte dat haar depressie symptomen heftiger werden. Alice leed nu aan ernstige hoofdpijnen, geheugenverlies, gevoelloosheid in handen en benen, nachtmerries, duizeligheid. Helaas wende ze aan haar miserabele toestand, zegt ze.

Op 17 januari werd het haar echter allemaal teveel, en daarom meldde Alice zich bij de artsenpost van de Universiteit waar zij studeert. Ze kreeg antidepressiva voorgeschreven. Hierdoor sliep ze almaar, en voelde zich heel zwak. Maar de Heer zoekt niet alleen, Hij redt ook het verlorene! (Lukas 19:10). De grote dag van haar genezing was de 13e maart 2017, de dag waarop de voorganger haar vroeg te komen helpen met de decoratie in de kerk, en Alice zich daar aangekomen zo miserabel voelde dat ze besloot in de kerk wat te slapen. De voorganger kwam, en trof haar zo aan. Maar wat een zegen, hij had van het geheelde water meegebracht, en deelde het uit. En dit werd hét moment waarop de Heer de gebeden van Alice verhoorde: in geloof dronk zij daar ter plekke van het water, en direct kreeg zij eerst een vlammend gevoel in haar buik en vervolgens voelde ze het vuur van de Heilige Geest in haar hele lichaam. En daarbij begon ze enorm te zweten. In minder dan dertig minuten werd ze ongekend vreugdevol! En vanaf dat moment is haar leven totaal veranderd, zegt Alice. De 14e maart stopte zij al meteen met de medicatie, en een dag later ging de arts akkoord hiermee. Alice zegt: “Ik heb het niet verdiend, dat de Heer mij gered heeft. Hij deed dit op het moment dat ik compleet wanhopig was, niets werkte, wat ik ook maar probeerde om innerlijke vrede te krijgen. Ik ben niet waardig, en ik ben zo onder de indruk. Ik vrees de Heere.”

Water getransformeerd = steenlagen veranderd
Gaan we terug naar de waterbronnen die getransformeerd worden door de Heer. Hoe kunnen fosfaten en dergelijke in de steenlagen op driehonderd meter diep in de aarde zomaar veranderen, en dit nu al op meer dan twintig plekken in Kenia. De wateren waar we het over hebben, waren allemaal officieel ondrinkbaar verklaard. Eén voorbeeld is een waterbron in de stad Naivasha. Deze bron was berucht in die stad. Het water was totaal ongeschikt voor consumptie verklaard, na onderzoek in het laboratorium een aantal jaren geleden. Maar toen iemand in geloof het genezen water uit Mombasa meebracht en dit in de waterbron, werd het water compleet getransformeerd, in gecertificeerd geschikt drinkwater, dus de samenstelling van de diepe steenlagen was veranderd.

Een groot Keniaans Energie bedrijf 'Kengine' besloot nu ook het water te laten onderzoeken, uit vrees voor de gezondheid van hun klanten. Maar ook zijg ontdekten uit hun analyses dat het nu werkelijk gezond en geschikt drinkwater is. De Wereldgezondheidsorganisatie (afgekort WHO) heeft standaarden afgegeven voor de samenstelling van water om geschikt voor menselijke consumptie te worden verklaard. Nogmaals, dit water was eerder officieel totaal ongeschikt voor menselijke consumptie verklaard. En de onderzoeksresultaten van de genezen waterbron in Naivasha wijzen nu uit dat dit water ruim voldoet aan de minimum vereisten voor drinkwater.

1) PH-waarde – WHO maatstaf is maximaal tussen de 6,5 – 8,5;
De pH-waarde van het water uit de bron in Naivasha is nu 7,28. Dit betekent dat het vrijwel pH-neutraal is.
2) Opgeloste stoffen – WHO max. 1050 mg per liter; dit water bevat 164 mg per liter.
3) De watergeleiding – WHO vereist maximaal 2500; voor het genezen water geldt 330.
4) Geur – WHO vereist reukloosheid; dit Naivasha water werd officieel reukloos verklaard.
5) Chloride gehalte – WHO max. 250 milligram per liter. Dit water: 44,64 mg per liter.
6) Sulfaat gehalte – WHO max. 450 milligram per liter; Dit water: 12,57 mg per liter.

Het laboratorium heeft al gesproken dat dit een onverklaarbaar fenomeen is in de chemische wetenschap. Daarbij is het vermeldenswaardig dat één van de andere meest recent genezen waterbronnen in een gebied ligt wat de Rift Vallei genoemd wordt. En dit gebied staat bekend om de extreem hoge concentratie van sulfaten en dergelijke. Het water was zo toxisch dat het vee vaak stierf als men ze het water uit deze dorpsbron gaf. Mensen kregen last van hun ingewanden na het drinken van dit water. Verder maakt het de botten broos, en tast het de tanden aan. Maar de Heer heeft ook hier het water, en dus de diepe steenlagen in de aarde – getransformeerd naar puur en zacht drinkwater.