18 maart 2018

Op 18 maart 2018 was de Profeet van De HEER dr. Owuor in Mozambique, voor 2 dagen Conferentie en een glorieuze Genezingsdienst!
Direct toen Hij arriveerde begonnen de kreupelen op te staan, blinde ogen te openen, tumoren verdwenen, dove oren sprongen open, etc.!