20/11/2018 - De aarde wordt met een plaag getroffen & de twee getuigen uit Openbaring 11 nader geopenbaard

Grootste Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio​​

´Amen, gezegende mensen. ​De HEERE JEHOVA ELOHIM​, de HEERE JEHOVA SABAOTH, De HEERE​ ​de Aanvoerder​ van ​de Hemelse Legermachten, de HEERE JEHOVA ELOLAM de Eeuwigdurende GOD, die wij zien in het boek Genesis 21, vers 33, ELYON, HIJ sprak met Mij. Hij heeft met ​Mij gesproken​ deze nacht, geliefde mensen​. ​In een enorm gesprek, ​Een gesprek ​wat verwijst naar de komst van De MESSIAS.​ En daarom namen Wij meer tijd om de andere kant van de aarde waar het nacht was, dat zij zouden ontwaken, dat bij hun de ochtend zou komen. ​De V​erenigde ​S​taten van Amerika​, Canada, ​Centraal-Amerika, ​Zuid-Amerika​, en het hele Oostelijke deel​ ​waar het nacht was.​ Opdat hun ook deze prachtige kans ​gegeven zou worden om te horen wat de HEERE JEHOVA heeft gezegd.

Wel, deze afgelopen nacht sprak De HEER met Mij op een heel erg enorme wijze, op een heel schokkende manier​​, in het doorgaande gesprek over de ​verheerlijkte ​komst van ​De MESSIAS. En over de noodzaak voor de kerk van ​CHRISTUS ​over zich wereldwijd gereed te maken, overal ter wereld. Opdat iedere christelijke gelovige kans gegeven mag worden om zich gereed te maken voor de komst van De MESSIAS, de komst van de KONING. De komst van De VERLOSSER, de komst van De REDDER, de komst van de CHRISTUS van De HEER, ​de wederkomst van ​De ​CHRISTUS​, om de kerk op te nemen. Dat iedere kerk de kans gegeven mag worden om het te weten, om te beseffen dat De MESSIAS komt. Opdat ieder land deze gouden kans gegeven mag worden, om zich bewust te zijn en zich gereed te maken voor de verheerlijkte komst van De MESSIAS. ​

​En dus, in d​e afgelopen nacht ​bezocht ​GOD de VADER JEHOVA ELOHIM ​M​ij op een zeer machtige wijze, om met Mij te​ spreken over de​ verheerlijkte komst van De MESSIAS, en de​ gebeurtenissen​ die dit uur zullen overnemen, die op dit uur gerealiseerd en verwezenlijkt zullen worden op dit uur, in het aftellen naar nul richting de komst van De MESSIAS. En ook de gebeurtenissen ​plaats zullen vinden, die ​die betrekking hebben op het tijdperk nadat de kerk is weggenomen.​ En dus, deze afgelopen nacht toonde De HEERE JEHOVA Mij​ ZIJN twee enorme Profeten, en het is verbazend want het is te zien dat Eén iets langer is dan de Ander, Ik kan Hun kleding zien. Ze dragen dezelfde kleding​, maar Eén draagt de jas en die zit hoger, dus je kunt het verschil in lengte zien, tussen de Twee. ​En dan treedt Eén van de Twee naar voren, zoals De HEER het Hem gebood.

En De HEER gebood Eén van de Twee van deze enorme Voornamen en Profeten, die de kerk nu aansturen richting de komst van De MESSIAS. En HIJ gebood Eén van Hen om de aarde te treffen met een plaag​. En wij weten allemaal wie die Ene is. Dus, Hij trof de aarde met een plaag, zoals GOD de VADER het Hem ook geboden had, deze afgelopen nacht. En dus toen Eén van de Twee, die op de voorgrond was naar voren trad, ging de Ander voorbij, en geboden werd door De HEERE GOD, DE HEERE JEHOVA JAHWE JEHOVA ELOHIM om de aarde met een plaag te treffen, trof Hij de aarde met een plaag, terwijl de Ander erbij stond te kijken.​ En toen zag Ik direct een enorme plaag de aarde treffen. Dus in dit moment zie Ik het. Ik zie mensen met lichte huidskleur. Er komt een plaag naar de aarde, geliefde mensen. En nu, terwijl Ik met u spreek zie Ik mensen die licht van huid zijn, bleek van huid. Waarschijnlijk kunnen we ze blank noemen. En Ik zie dat de plaag in dat gebied begint. En Ik zie dat zij lang haar hebben. En dan, als de grootste Profeet van De HEER de aarde met een plaag treft, zoals door JEHOVA JAHWE geboden is, dan zie Ik de kinderen. Ik zie de kinderen op de grond vallen​ en zij beginnen ziek te worden. ​Heel erg ziek.

​Nog eens, geliefde mensen, zoals Ik zei, nu zie Ik een plaag naar de aarde komen. Een enorme plaag. En Ik zie mensen met een bleke huid, waar vandaan die plaag begint​, nadat De HEER ZIJN twee enorme Profeten gebood om de aarde te treffen met een plaag. En Ik zie de kindjes, Ik zie kindjes met een bleke huid. Met lichte huid, of blank zo u wilt. Ik zie dat zij lang haar hebben. En Ik zie dat zij liggen, en op hun zij. De zijkant van het hoofd. En Ik zie dat zij heel erg ziek worden, en ze worden heel erg dun. Z​e zijn dun, en het is dramatisch want Ik heb ze nu met Mijn ogen gezien. Van een grote omvang krimpen zij zo in. Dus heel erg dun, zij worden heel dun. Ze krimpen in en dan beginnen zij over te geven, zij beginnen te braken. En als Ik Mij dan daarheen haast, dan sterven zij. ​

Dus er komt een plaag naar de aarde, geliefde mensen. Deze afgelopen nacht sprak de HEERE JEHOVA de HEERE GOD met ZIJN twee machtigste machtigste hoofdpersonen uit Openbaring, het boek Openbaring. Degenen die HIJ in deze tijd naar de aarde heeft gezonden om de kerk te navigeren, naar een veilige uitgang, de veiligheid van de Hemel in. En toen zag Ik van de twee Profeten de Ene die op de voorgrond was naar voren treden, Hij ging voorbij aan de Ander die vooraan stond. En toen gaf De HEER Hem bevel, en Ik kon zien dat een verschillende lengte hebben​, de twee Profeten. En Ik kon de kleding zien. Zij dragen dezelfde kleding, maar je kon zien dat de Ene de jas droeg en deze gaat iets omhoog. Dus je kan Hun lengteverschil zien. En Ik kon zien dat Eén wat ​l​icht​ ​van huid​kleur is​. En toen gebood de HEER de​ Almachtige, De HEERE GOD van Israel​ ​de ​Ene die ​naar voren was gegaan om de aarde te treffen met een plaag. En toen Hij de aarde trof, zoals Hem was geboden door De HEER, toen zag Ik plagen naar de aarde komen.

Vandaag is 20 november​, het jaar 2018. En Ik ​dat de plaag begint in een land met licht​ ​getinte mensen​, om maar zo te zeggen. En Ik zie deze kindjes diegenen zijn die getroffen zijn. En ze liggen neer.​ Ze hebben lang haar, het lijkt donker haar te zijn​ ofzo, maar hoe dan ook: ze liggen en ze worden heel ziek. En direct vermageren zij heel snel. Het is heel dramatisch als je het gewichtsverlies ziet. Ze vermageren heel erg snel en worden heel erg dun. En dan, als Ik Mij haast om het land te overzien, dan zie Ik nu dat zij beginnen over te geven. En terwijl zij overgeven sterven zij. Dus geliefde mensen, de HEER heeft ZIJN twee Profeten geboden om de aarde te treffen met een plaag. Er komt een plaag naar de aarde. Een ernstige plaag komt naar de aarde, gezegende mensen. ​En dit is een heel schokkende tijd, want deze tekenen zeggen heel veel over het tijdperk, de komst van De MESSIAS. En dan het tijdperk voorbij aan de komst van De MESSIAS. ​

Ik zal beginnen met het lezen van Openbaring hoofdstuk 11, de verzen 1-6, waar HIJ zegt. ´1. En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden,´ Dus de aanbidders daar werden ook gemeten. Vers 2. ´2. Maar laat de buitenste voorhof´ Ik lees nu Openbaring 11 vers 2. ´Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang. ´Vers 3, HIJ zegt, ´3. En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren. 4. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan.´ Vers 5, HIJ zegt, ´5. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden.´ Moét, en Ik herhaal moét, moet gedood worden. Vers 6, HIJ zegt, ´6. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.´ Zo vaak zij maar willen, als zij het willen.

Ge​liefde​ mensen u weet al te goed dat ​in dit Openbaring​ hoofdstuk​ 11​, de verzen 1-6 die Ik heb ​gelezen in verband met ​het gesprek​ waar De HEER net over heeft gesproken met ZIJN twee ontzagwekkende Profeten, met ZIJN bevel, dat HIJ Hen geboden heeft de aarde te treffen met plagen. En Ik zie een plaag de kindjes treffen, de kinderen heel heftig raken, heel erg, heel ernstig en heel vreselijk. In het lezen van Openbaring hoofdstuk 11, verzen 1-6 kunnen wij heel helder zien dat dit voorspelt, dit wijst op de tijd nadat de kerk ​is weggenomen. Deze Openbaring 11:1-6 heb Ik gelezen in verband met dit gesprek van De HEERE GOD, JEHOVA JAHWE, JEHOVA ELGIBOR de Machtige GOD, JEHOVA ELOHEENU, de HEERE onze GOD, JEHOVA SHAMMAH, JEHOVA MEKKADISHKEN, JEHOVA ELOHIM, HOSEENU, ADONAI; dit gesprek wat Ik verbonden heb aan Openbaring hoofdstuk 11, 1-6, de dimensie die Openbaring 11 toevoegt aan dit gesprek is dat deze Openbaring gaat over het tijdperk nadat de kerk is opgenomen in de veiligheid van de Hemel.

Waarom ​spreekt De HEER ​dan nu u toe, ​de kerk nu op de aarde, deze generatie, over de plaag. Het treffen van om​ de aarde met een plaag. Waarom​ zendt HIJ Mij om de aarde te treffen met een plaag​? ​Dan begrijpen wij dat De HEER bezig is ​om Z​IJN twee getuigen aan te wijzen uit Openbaring 11. HIJ maakt Hun persoonlijkheid heel duidelijk. Daarin ligt hun persoonlijkheid, in Openbaring 11. De autoriteit, en de macht die Zij hebben. En De HEER gebruikt dit moment, voordat de kerk wordt weggenomen, om het heel duidelijk te maken aan alle bewoners op aarde, dat dit Hun persoonlijkheden zijn, dit is wat Zij kunnen, dit is Hun autoriteit, dit is de macht die hebben. En door dit te doen, dan weet de kerk ​dan ook dat er geen tijd meer is. Want De HEER maakt nu voorbereidingen voorbij aan de opname van de kerk.

​Kijken wij naar het boek ​Openbaring​ hoofdstuk​ 15​, vers 3. Openbaring 15:3, zie wat HIJ hier zegt geliefde mensen. Openbaring 15, vers 3. En HIJ zegt. Als u gaat naar Openbaring 15 vers 3. ​I​k kan lezen vanaf vers1. Vers 1 zegt, ´1. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.´ Vers 2, HIJ zegt ´2, En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. 3. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam´ Dus dit is heel krachtig want op dit punt nu kunnen wij zien dat De HEER langzaam aan over de persoonlijkheid van de Twee openheid begint te geven, waarvan u foto´s heeft gemaakt in de bijeenkomst, Zij die samen voorgingen, de twee ontzagwekkende Profeten die hier rondlopen. HIJ legt nu een link, HIJ verbindt de Twee aan de gebeurtenissen uit Exodus, de gebeurtenissen in Egypte, waar Eén de persoonlijkheid heeft, het vermogen en macht en de autoriteit, deze was Hem gegeven, om Egypte te treffen met plagen, zo vaak als tien keer.

Dus nu kunt u een verband leggen. Dus De HEER doet dit alles om naar voren te brengen, om werkelijk te maken, te verwezenlijken, de persoonlijkheden van de twee Dienaren die op beeld vast legt, steeds als u naar een bijeenkomst gaat. U ziet de Twee, u ziet de Twee samen voorgaan. U ziet dat Zij verschillende lengtes hebben, verschillende persoonlijkheden, Ze doen verschillende dingen, soms. En soms doen ze hetzelfde. Maar je kon zien dat Zij totaal verschillend zijn. En dus, nu gebiedt HIJ Eén van Hen deze afgelopen nacht om de aarde met ziekte te treffen, de aarde met plagen te treffen. En u herinnert u dat Diezelfde in Rio de Janeiro was, Brazilië, toen Hij Brazilië met het Zika virus trof, en toen ging Hij helemaal naar Sao Paulo en Hij ging naar één van de grootste kerken in Brazilië. In Sao Paulo, en trof Brazilië met het Zika virus. En Hij ging de berg op en trof de aarde, bovenop de berg in Sao Paulo en trof de aarde. Hij trof de aarde met het Zika virus. Nog een plaag. En u weet dat dit Dezelfde is Die live in de uitzending kwam, live in de uitzending, op deze Radio en de aarde trof met Ebola virus wat nog altijd een doorgaand verhaal is sinds die profetie gegeven werd en toen vervuld was.

U kunt nu de Twee onderscheiden. En Ik heb voor u het boek Openbaring 15 gelezen, vanaf vers 1-3. Dan begin je een verband te leggen en begint te begrijpen dat op basis van de identiteit, de kenmerken van hun identiteit, het vermogen en de autoriteit en de macht en het mandaat wat Hem gegeven is, dan kunt u Hem in verband brengen met Exodus, waar Zij Egypte troffen. Het boek Openbaring ​hoofdstuk ​9:20-2​1​. ​Openbaring hoofdstuk 9 vanaf 20-21. HIJ zegt; nog eens, Openbaring 9:20-21. HIJ zegt, ´20. En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. 21. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.´​

Dus wij zien heel duidelijk​, ​geliefde mensen​, HIJ zet het voor u uiteen, en breidt het uit voor u, en u kunt het ook uit Openbaring 16, verzen 2-4 ook halen. ​Dus wij beginnen te zien dat de identiteit van de ​twee betrokken Profeten, Eén nu trekt Hij naar voren en heeft het mandaat om de aarde te treffen met plagen. Bedenk dat HIJ de aarde trof met Ebola, HIJ trof de aarde met Zika virus, en kort geleden trof HIJ de aarde met een ziekte die HIJ beschreven heeft als blaren. Grote puisten die overal ter aarde zullen komen. Puisten, en die puisten barsten open, en het worden blaren. Ze worden donker, en barsten, een immense ondraaglijke ziekte die de aarde zal treffen.

​Maar allerbelangrijkst nu beginnen wij te begrijpen dat Zij een rol hebben, en hun rol reikt voorbij aan dit tijdperk, als de kerk nu geleid is, als Zij de kerk de veiligheid van de Hemel in geleid hebben​. ​Maar daarna is er een strijdtoneel wat hier zal komen. Dan zegt HIJ, Zij hebben de autoriteit, en macht en het vermogen, en de missie om de aarde te treffen met plagen, zo vaak Zij dit willen. Waarom? Omdat de aardbewoners het beest gaan aanbidden. De hele aarde gaat in afgoderij en de aanbidding van satan. En zij weigeren zich te bekeren. En Zij gaan de hele aarde over, om de mensen en aardbewoners te vertellen: aanbid het beest niet, De HEERE is GOD. Aanbid alleen de HEER. Dus Zij worden het enige licht, in die duisternis. Maar onderwijl luisteren de aardbewoners niet. En dan als we heel goed lezen zie wij dat Zij een grotere rol hebben, die Zij later gaan vervullen, in deze heel mysterieuze missie van GOD, nog steeds om de aarde te ontdoen van duivelsaanbidding, om de aarde te schonen van afgoderij. Opdat de hele aarde alleen De HEER zal aanbidden.

​Geliefde mensen, en dan op dit uur gebruikt HIJ deze profetie en de vervulling van dit Zika virus, de plaag, en Ebola, en de ene die Hij laatst gaf, en dan nu komt er nog één om de kinderen te treffen. HIJ gebruikt dit zonder twijfel, zonder enige dubbelzinnigheid​​ om de Twee heel duidelijk aan te wijzen, én Hun missie. En om een bel te rinkelen en laten weerklinken in de oren van de kerk, en de kerk te vertellen: Kijk, De HEERE, De GOD van de Hemel wijst ZIJN hoofdpersonen aan die de hoofdrol vervullen in het tijdperk voorbij aan de opname´. Als HIJ in voorbereiding is voor het tijdperk nadat de kerk weg is genomen​, dan is het helder. De trap is neergelaten. Maak u gereed, bereid u voor in rechtvaardigheid, keer u af van de zonde. Bedrijf rouw over uw zonden en neem JEZUS aan, en ga de veiligheid van de eeuwigheid bij GOD in de Hemel binnen. Blijf hierbij weg. ​De MESSIAS komt. Bereid de weg, geliefde mensen. De MESSIAS komt, Ik heb de komst van De MESSIAS gezien.

En u weet​ heel goed dat in Lima, Peru HIJ de Andere van de twee Profeten heeft geopenbaard. Het is een enorme, historische tijd in de geschiedenis van de kerk.
Toda, toda. Toda raba, Baruch hachem. Toda.´​