17/11/2018 - Kenia zeer geliefd bij de Heere

De grootste Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio

Gezegende mensen, de Profeet wilde nog eens kijken naar het historische gesprek wat De HEER gisteren met het land Kenia heeft had. Dit is een heel erg machtige tijd in de geschiedenis van de kerk. Een heel machtig uur. Een heel diep, ernstig en historisch gesprek had de HEER met Kenia, met deze kerk. De Profeet loopt op het land. Van de rivier is er een deel wat naar buiten komt. Deze vormt iets wat lijkt op een meer wat met de hoofdstroom van de rivier verbonden is. Met heel puur blauwig water. Een deel loopt dus iets naar buiten terwijl deze naar de hoofdstroom vloeit.

De HEER laat de Profeet lopen op het land bij de rivieroevers. Dan toont De HEER Hem de koeien gezond en vet. Die koeien zijn in het water, niet op het land, terwijl ze aan het eten zijn. Aan de oever, met het water tot aan de knieën. En zij lopen. Er zijn lange gezonde grasstengels en zij eten en eten terwijl zij daar in het water lopen. Een heel krachtig, mooi gesprek van De HEER.

De Profeet stond op het land. Er was heel krachtig groen gras. De HEER zorgt dat de heel gezonde, etende koeien kijken naar de Profeet. En ze liepen. Waarvan 1 dichtbij Hem. En toen viel Hem dat enorme been op met een omvang van 7 keer de omvang van een gewone gezonde koe zoals u deze op aarde kent. Dus ze zijn heel gezonde, prachtige heel reusachtige koeien. En zij eten. Ze zijn bij dit deel van de rivier wat iets naar buiten komt.

Daarna kwam Hij gisteren bij ons met dit heel prachtige gesprek, met Kenia. Toen de HEER deze koeien in de droom toonde destijds in Egypte was het van hoog niveau. Want de HEER, toen deze droom plaatsvond in de Bijbel werd daar in essentie het land Israel geboren. We zagen Jozef deze koeien interpreteren. Dat was de geboorte van Israel. En de belofte aan Abraham kwam toen, de Torah werd gegeven, de 10 geboden. Waaruit uiteindelijk de Messias geboren werd. En nu zegent HIJ op deze wijze Kenia. HIJ draagt dit nu op aan Kenia en de kerk in dat land.

De HEER spreekt dit nu in Zijn genade, onuitsprekelijke liefde aan Kenia en aan het leiderschap van dit land, en de kerk. Kijken wij terug dan zien wij waarom de HEER dit gesproken heeft. Het hele spectrum: IK zal u weghalen uit de schaamte, en de zielen zullen tot de HEER komen, de grote oogst komt naar u, IK zal u voorzien, de genade zal hier neerstromen, de opwekking zal hier zijn, de behoudenis zal toenemen.. we weten niet wat De HEER kan doen.

In Peru zagen wij dat Hij de Hemel gebied te openen en puur goud komt uit de Hemel naar beneden. En Hij heeft meer details. De Profeet zag Hem die het reusachtige stuk goud vanuit het venster in de Hemel duwde, Hij zag diens hand toen Hij het goud duwde. Dit is een historisch gesprek tussen de Hemel en de aarde. Dit land Kenia is gastheer van de Profeet. U kunt begrijpen waarom de HEER zoveel liefde en genade heeft voor Kenia. In Kenia gaan de gezinnen met kinderen nu al naar de kerk. Ze pakken een kleine tas en ze zitten nu in de kerk, voor de dienst van morgen. U kunt zich voorstellen waarom de Heer zoveel enorme oneindige liefde heeft voor Kenia. Deze mensen zijn altijd in berouw over zonden, het hele land was vannacht in viering en belijdenis, ook vanochtend was iedereen op de knieën. Dit land heeft de twee ontzagwekkende getuigen uit Openbaring 11 ontvangen, die in het andere tijdperk actief zijn.


Dit land heeft berouw en inkeer geaccepteerd. Zij jagen rechtvaardigheid na. Ze belijden altijd. Zij hebben niet toegelaten dat de wereld met hun doet, wat de wereld in andere landen gedaan heeft. Zodat ze daar nu geen acht slaan op de HEER. Dit land bouwt nu een reusachtige tabernakel voor de wolk van GOD. Het leiderschap zo gezegend. U kunt zich voorstellen waarom de HEER dit land zo zegent. En zij rennen naar de kerk. Altijd in berouw over zonden. Heel gevoelig. U kunt zich voorstellen. Ze zitten nu al in de kerk voor morgenochtend. Heel enorm. Het spreekt ook van eeuwigheid.

Dit is een extreme les om werkelijk, werkelijk belijdenis te omarmen en alle hooghartigheid te verlaten. Morgen wordt een Dankdienst in het hele land. Hij hoorde de sr. Aartsbisshop het verkondigen. En ze zullen de HEER danken en jubel brengen aan de HEERE JEZUS, aan JEHOVA, aan de HEILIGE GEEST.
Geliefde mensen deze opwekking is geweldig. Laten alle landen zich onderwerpen aan de stem van De HEER. Ga weg bij arrogantie, hoogmoedigheid. Dit is JEHOVA de ontzagwekkende GOD van Israel. HIJ zendt mensen naar de Hemel en HIJ is Dezelfde die mensen naar de hel brengt. HIJ spreekt met de kerk.
Zij die zich verootmoedigen, daar spreekt HIJ goedheid over uit, grootsheid, vreugde, eeuwige zegening, eeuwig leven. Ook als u zich gereed maakt voor morgen met Bijbelverzen die over zegeningen gaan. 

Bedenk dat dit alles is om de kerk te focussen op de eeuwigheid. Moge de HEER u zegenen en zegenen terwijl u morgen in dank de HEER aanbidt. Toda.