13/11/2018 - De straal van vuur richt vanuit de Hemel op Zijn dienaar

Profeet van De HEER,  live op Jezus Is HEER Radio

´Ik wil met uw luisteraars gewoon iets meer delen over de gebeurtenissen, zoals deze plaats vonden in Lima, Peru. In die stad, die mega, mega, mega stad, zonder einde, in Lima Peru. De plaats van dit enorme bezoek van De GODHEID.  Het bezoek van GOD de VADER, wat plaatsvond in Lima, Peru. En omdat Ik deze vergadering had met een speciale groep bisschoppen, deze zou Ik het kern comité van bisschoppen kunnen noemen, die hier vanuit Nairobi een vergadering hadden, was dit feitelijk bedoeld om over te brengen aan de bisschoppen, als wij elkaar zouden ontmoeten, dan zouden de twee Profeten van De HEER er openheid over geven, aan de bisschoppen.

Maar dit is nu een kansrijk moment om het nu ook aan de andere luisteraars over te brengen. Opdat zij de fijnere details zullen begrijpen, van wat er achter de schermen werd gehouden, over het grote bezoek van GOD de VADER. Het mega, mega, reusachtige historische Bezoek, wat plaatsvond in Lima, Peru. Lima, Peru. Wel, op dag 1 van de Dienst die plaatsvond in Lima, Peru, toen kwam GOD de VADER, JEHOVA ELOHIM met Mij spreken in de hotelkamer in Lima, Peru, na zaterdag, na de Genezingsdienst van zaterdag. Toen toonde HIJ Mij het immense openen wat in de Hemel plaatsvond, die zaterdag, voor zondag. En een reusachtig vuur, een reusachtig, reusachtig vuur wat de twee Profeten van De HEER - de Ene die HIJ naar voren had geschoven stond voorop, en de Andere stond erachter - en de Ene voorop riep vuur naar beneden uit de Hemel, en een reusachtige vlam, die vele vuurtongen heeft er omheen. Zoals wanneer je ballonnen ziet, soms, als je mensen in luchtballonnen ziet vliegen, zoiets, een dergelijke constructie.

Maar dat zijn vlammen, dat zijn grote vlammen die de ingang van de Hemel bedekte, die neer kwamen, en op de Bijeenkomst kwamen. Dat is de gebeurtenis die plaatsvond op zaterdag. Daarom zien wij de beelden, die u op internet ziet. De ene die overal gedeeld is, van de vuurvlam, die als een spoor van vuur helemaal vanuit de Hemel kwam, voorbij aan de zon, raakte de zon, en kwam en trof de Profeet die voorop stond. En deze zocht Hem. We konden de video opname zien, die is dramatischer, dat als Hij Zich verplaatste als er iemand genezen was, en Hij deze getuigenis afnam aan de andere kant, de vlam zichtbaar was als een laser. Als een laserstraal zoekende naar Hem. De HEER verplaatste in ´realtime´ het vuur zo naar Hem toe, zodat als Hij stopte De HEER op Zijn voeten richtte, op Zijn borst richtte, op Zijn voeten richtte. We zien De HEER die vlam verplaatsen. Heel dramatische, heel krachtige, heel vreeswekkende, heel ontzagwekkende situatie en Bezoek, wat plaatsvond op dag 1 van de Genezingsdienst in die prachtige stad Lima, Peru. In het prachtige land Peru. De mega, mega stad waar geen einde aan komt. De stad die mui mui mui grande is. Echt heel groot. Lima, Peru.
Dat is wat er op zaterdag gebeurde, een reusachtige vlam. De Profeet van De HEER naar voren geschoven, en u allen weet wie Hij is, de Ene die HIJ naar voren duwde, in die missie. Hij roept vuur neer vanuit de Hemel, en vuur kwam over de Bijeenkomst. En De HEER toonde Mij dit in de droom, na dag 1, na zaterdag, toen Wij nu op weg waren naar dag 2, wat zondag is. En die staal, die vlammenstraal, vuur, spoor van vlammen, die wij door zagen komen, en de zon raakte, en die kwam en de enorme Profeten van De HEER trof. Die straal, dat is een heel grote vlam, het is een reusachtige vlam die feitelijk vanuit de ingang van de Hemel kwam, en in verscheidene tongen neer kwam. Eén enkele reusachtige vlam, met verscheidenen tongen eromheen, die over de Bijeenkomst kwam.

En dan het gesprek wat toen volgde. Toen De HEER nu in verzegelde vorm sprak. En HIJ zei ´IK zie dauw op het gras. IK zie dauw op groen gras, IK zie dauw op de bladeren´.  HIJ gebruikte het woord bladeren, IK zie dauw op de bladeren. Dat is een gesprek wat plaatsvond in de Troonzaal van GOD de VADER, in de Hemel. Die nacht. Daarom, toen Hij de Bijeenkomst in kwam, zei Ik ´Ik zie dauw op de bladeren´. En Hij zei ´HEER U heeft Mij dauw op de bladeren getoond´. Dat was een verzegeld gesprek. En terwijl het bedoeld was voor de bisschoppen hier in Kenia, als Ik ze zou ontmoeten zou Ik het vrijgeven aan ze. Maar nu kan Ik dit zeggen, omdat De HEER het toegestaan heeft dat het op deze manier gedaan wordt, aan de hele populatie, aan de hele aardbol.

Dat is een gesprek wat plaatsvond in de Troonzaal van GOD de VADER, in de Hemel. De plek waar iedereen naartoe wil, de Hemel. Maar nu, het heilge der heilge, in de Troonzaal. Toen HIJ de enorme Profeten meenam, de twee enorme hoofdpersonen uit Openbaring 11, en de Ene die voorop is, de Ene die voorop is - die HIJ voorop heeft gezet in die missie - die was voorop en op de voorste plek, toen bracht HIJ Hen bij de Boom des Levens. De Boom des levens, en HIJ plukte de bladeren van de Boom des levens. En toen Zij de bladeren vasthadden, de enorme bladeren des levens, de bladeren van de Boom des levens, toen viel er regen. Toen viel er regen op de bladeren. Regen viel op de bladeren, in de Troonzaal van GOD de VADER in de Hemel. 

En toen zond HIJ Hen terug naar de Bijeenkomst, die nacht. De zondag, de grote finale, voor het mega, mega, historische Bezoek, wat de aarde heeft doen schudden, richting de komst van De MESSIAS, de in gang gezette gebeurtenissen, richting de komst van De KONING. Dit versnelde de harten van de mens, en heeft dit aspect, de Hemel, tot waarheid gemaakt, als het Thuis van de rechtvaardigen. Want mensen hebben fysieke voorwerpen aangeraakt, tastbare dingen van de Troon van GOD. Dus, er is een ander deel van het gesprek, wat nog verzegeld is, voor nu. Maar dit is wat De HEER sprak, geliefde mensen. Dit is wat er daar gaande was, achterliggend aan de Bijeenkomst. Moge de HEER diegenen zegenen die oren hebben om te luisteren. Moge de HEER diegenen zegenen die acht hebben geslagen op de stem van De HEER. De MESSIAS komt. En dit alles gaat over de komst van De MESSIAS. De MESSIAS komt. Bereid de weg, geliefde mensen. De MESSIAS komt.

De Boodschappers die zwaar werk verrichten na de opname van de kerk, zijn al ten tonele verschenen. Zij zijn ter plekke, Ze zijn ten tonele. Zij zijn binnen de activiteit van de missie, waarvoor Zij gebracht zijn. De MESSIAS komt, geliefde mensen. Er is zoveel nog steeds verzegeld, wat Ik aan u zal vrijgeven wanneer De HEER het toestaat. Maar dat was wat er gebeurde. Maar als u naar het internet gaat dan zult u die vlam zien, die als een straal kwam. Deze zocht naar Hen, HIJ zocht naar de Ene die voorop stond. HIJ zoekt naar Hem. HIJ zoekt Hem op en dan straalt HIJ, als Hij hier met een genezen persoon oploopt, dan verplaatst de straal zich. Als HIJ met een ander genezen persoon is, dan verplaatst de straal zich. Als een laser. Als Hij stopt, dan straalt HIJ op Zijn voeten. Dan straalt HIJ weer op de borst. En straalt op de voeten. ´Realtime´ verplaatst GOD de heerlijkheid. GOD verplaatst het vuur. Verplaatst de vlam van de Hemel. ´Realtime´, met filmcamera vastgelegd. Het is een wonder, het is een schokkend wonder.

Dit alles zou u moeten zeggen dat De MESSIAS komt, en dat er geen tijd meer is. Toda, toda raba. Toda shalom. Toda chaverim. Toda chavem. Toda sheli. Bereid de weg, geliefde mensen. Erev tov.´