20/10/2018 - De heilige weg van De HEER

SAMENVATTING BOODSCHAP VAN DE TWEE ONTZAGWEKKENDE PROFETEN VAN DE HEER
 
LIVE OP JEZUS IS HEER RADIO - Eigen vertaling
 
Er is een heel grote bijeenkomst gaande nu. Ongeveer 20.000 kerkleiders zijn samen in de grote kerk in Nakuru (voor berouw en inkeer.)
De HEER sprak weer over de verheerlijkte komst van De MESSIAS. HIJ toonde een weg die over de hele aarde gaat. Eerst een pad wat goed gelegd was, glad, wit voor de komst van de KONING.

Toen kwamen de HEER en ZIJN Profeten bij een weg die ruig was, niet goed, en toen was er een afslag naar links en rechts. Dus een splitsing. Met gaten erin en nauwe weg. De PROFETEN reden in de auto samen met de HEER en de Profeten reden. ZIJ konden zien dat er daar auto's hadden gereden. Ze sloegen af naar rechts. Een andere weg liep parallel hieraan. Ze konden zien dat er een huis was geraakt door een auto. En nog een huis wat nog meer geraakt is door een auto en de weg stopte daar. Er waren dus ongelukken gebeurd.
 
Met de HEER gingen ZIJ verder en het werd weer een mooie weg en zij kwamen aan waar Zij zijn moesten. De HEERE JEHOVA reisde met Hen. GOD DE VADER was in de auto aanwezig. Eerst was er dus een goede weg, toen een slechte weg, met afslagen links en rechts. GOD DE VADER maakte dat de Profeten naar rechts stuurde. Die was ook niet goed. Onderweg konden zij ook de weg zien die naar links was gegaan. GOD DE VADER bracht onder de aandacht dat die weg eindigde na de huizen die vernietigd waren. Het laatste huis stond midden op de weg, kapot, en daar stopte de weg. Aan de rechter weg moest gewerkt worden en dat deden de Profeten en het kwam goed.
Aartsbisschop, bisschoppen, pastors, evangelisten etc. zijn nu bijeen in de bijeenkomst en wereldwijd luistert men.

Jesaja 57:14-15
Jesaja 62:10
Jeremia 18:15

HEM hebben zij vergeten. In plaats van de heilige weg van De HEER te bewandelen is men de ongebaande eigen wegen gegaan.

Jesaja 40:1-5
Jesaja 35:8-9

Rechtstreeks vanuit de Hemel het verse Brood, op deze zaterdag, voor ieder die luistert. De HEER zette Hen in de machtige auto, het stuur zat aan de rechterkant. Zodra ze de ruige weg op gingen kwam direct de splitsing. Toen ZE naar rechts gingen liepen de andere paden bijna parallel. De rechter weg was recht en de andere wegen niet.
HIJ die met ons spreekt werkte aan die weg en vond met GOD de weg. Deze gezegende kerk die de waarheid hoort en de Profeten herkent en die weten dat alles geschapen is voor het LAM VAN GOD, zij weten dat deze TWEE de weg bereiden. Ze herstellen de weg dmw bekering terug te brengen in de kerk. De heiligheid etc. voor onze HEERE JEZUS CHRISTUS DE VERLOSSER. De late heerlijkheid is gekomen om alle werken van HEM terug te brengen in het huis van de HEER.

De pastors hebben niet voldaan aan de maatstaven van het Evangelie van CHRISTUS JEZUS. De HEER zegt dat deze TWEE die de weg bereiden dit feitelijk samen met GOD doen. En die auto ging diep, door tot aan de einden der aarde. Diep de dorpjes in. De andere kerken zijn naar links gegaan en dus verkeerd gegaan. Dit is in essentie het spreken van De HEER over de afvalligheid in de harten van de Christenen van nu. Men verlaat de heilige weg en slaat af naar gelang de afvalligheid.

Het was wonderlijk dat men naar links ging want het was duidelijk wat de juiste weg was. De HEER richtte Hen op die andere wegen die parallel liepen. Dit betekent dat die voorgangers liegen dat zij op dezelfde weg zouden zijn. Terwijl die wegen stoppen. ZE zijn heel geschokt dat men al links is afgeslagen. Dit betekent dat er een grote slag nodig is om ze terug te brengen. Kenia erkende die staat van zijn, en begon aan een nieuwe weg te werken.

De leiders zijn nu samen om in zak en as hun zonden in weeklagen te belijden terwijl ze gisteren met eeuwigheid gezegend zijn. Dit is een bevestiging dat ze op die nieuwe weg zijn. Altijd moet die weg perfect zijn en gehouden worden. Als een aardse koning komt wordt de weg geperfectioneerd. Asfalt wordt opnieuw gelegd, de witte strepen vernieuwd. De weg helemaal blinkend en schoon.

Geestelijk moet dit ook zo zijn. De PROFETEN bereiden de weg. De PROFETEN en de HEER zullen alleen door die landen komen die ook de weg gereed maken voor de KONING. Anders blijven ze weg. Een nieuw asfalt moet worden gelegd anders kun je Bezoek vergeten. Er was een lang gesprek en DE HEER tilde de TWEE op, om Ze te laten zien dat de andere wegen stopten. Die christenen zijn van het ware Evangelie weggegaan. Onzedelijkheid, en geld wat aanbeden wordt. De HEER heeft nooit gezegd dat HIJ niet voor ons zorgt als wij HEM dienen. Waarom dan dit geld prediken? Geen rechtvaardigheid en heiligheid, de kerk die niet gevoelig is dat het ze niet uitmaakt als ze zondigen. Ook in Kenia zijn er pastors die tegen deze zalving in gaan. De HEER noemt hen de vijanden van de HEER. Het doet ze zelfs niets als er kreupelen opstaan. Zoals op de Radio wilde Finland een andere preek wilde houden in het Programma. Alsof de HEER niet net iets heel groots gedaan heeft. Vele voorgangers en kerken en christenen willen gewoon doorgaan als De HEER wonderen en tekenen doet.

De HEER bracht ZIJN Profeten naar Zweden en een pastor zei ik kan niet naar UW Bijeenkomst want ik heb iets anders te doen. Hoe durft u? De HEER doet iets Nieuws en u reageert zo? Terwijl de HEER bouwt aan de weg. Er zijn de voorgangers in Nigeria ect die de mensen niet gereed maken voor de MESSIAS. Australië: daar maakt men het zo moeilijk dat De TWEE nauwelijks kunnen komen om te helpen. De leiders op landelijk niveau maken het soms bijna onmogelijk voor de HEER om de Boodschap van de eeuwigheid te komen brengen. Wat verdrietig. Wat vreselijk. Kerken ook die de PROFETEN afwijzen die zeggen 'We hebben onze eigen tv en radio en dit werkt prima voor ons.. ' wat erg. De HEER laat zelfs de zon klappen, laat Hen uit de hemel neerdalen etc. om de aandacht te trekken. Het zou u in paniek moeten brengen. Maar zie nu, deze zijn op de wegen die dood lopen. Geldt ook op persoonlijk niveau. Als vrouw zeg je ik ben wedergeboren maar ik kleed mij zo met korte rokken en mijn kinderen naar mijn zin.

Meer dan 20.000 in Nakuru, mensen thuis en wereldwijd, u die luistert. Dit is een krachtige tijd in de kerk. Wees voorzichtig, waar u ook bent, kijk waar uw voorganger u heen brengt!  In Mombassa kwamen 5 moslim gezinnen naar de kerk ton er 1 kreupel kind werd opgericht. Dit is niet gewoon.
 
De PROFETEN moeten de schep iedere dag gebruiken om de weg te verbeteren en te leggen. Het LAM VAN GOD komt we moeten in beven gereed maken. Deze TWEE PROFETEN VAN DE AANWEZIGHEID VAN GOD werken dag en nacht om de weg te bereiden voor de KONING, JEZUS. Dus de MESSIAS komt. Wat een machtig weekeinde, we begonnen met zo een enorme boodschap. Blijf gewoon afgestemd om www.jesusislordradio.info dan zult u weten wat er gebeurt.
 
Mattheus 8:11- Vele landen zullen aanzitten.

De PROFETEN zegenen de hemelse kerk in Kenia. Kenia het schoolvoorbeeld voor de wereld. De Keniaanse radio pastors moeten de landen leren wat er hier gaande is. Wat een geweldig land wat een geweldige kerk, dat ze in zak en met as op het hoofd over de grond rollen. Daarom houdt De HEER zoveel van dit land.
De HEER liet de Twee zien dat er wereldwijd voorgangers naar deze RADIO luisteren om de instructies te horen en de weg te kennen.
JEZUS is de weg, de waarheid en het leven en HIJ zond deze TWEE om de instructies te geven voor het bereiden van de weg.
(samenvatting, en geen letterlijke vertaling)