17/10/2018 - Het Lam van God spreekt met Zijn Profeten

DEEL 1
Samenvatting - Grootste Profeten van De HEER (geen letterlijke vertaling)

Jehova zond het verheerlijkte LAM VAN GOD naar Hen, vanuit de Hemel en HIJ kwam het huis van de Profeten in. Er was een lang gesprek tussen de twee Profeten en het LAM VAN GOD. Meer kan er niet gezegd worden over wat er besproken is. Het VERHEERLIJKTE LAM VAN GOD is groter dan een lam wat wij kennen.

2 april 2004 zond De HEER ook het VERHEERLIJKTE LAM toen de Profeten in de Hemel waren. Het LAM is de MESSIAS. De VERLOSSER. De CHRISTUS. De Profeten kwamen in de nacht op de Radio omdat als HIJ mocht komen u nu op de hoogte bent gebracht.

HET LAM wat voor de zonden van de wereld is gestorven is naar de Profeten toen gestuurd. De MESSIAS komt. Bereid de weg in uw harten. Keer u af van de zonden.
Het was zo schokkend toen Zij het VERHEERLIJKTE LAM zagen komen. En HIJ zat neer en had een heel lang gesprek. HIJ is de CHRISTUS van De HEER.

Luister alstublieft, dat DE HEER Hen het VERHEERLIJKTE LAM gezonden heeft. De HEERE komt.
---------------------

SAMENVATTING 2e BOODSCHAP VAN DE MIDDAG 17 OKTOBER 2018

DE GROOTSTE PROFETEN VAN DE HEER OP JEZUS IS HEER RADIO.
(Korte samenvatting - geen letterlijke vertaling)

Na het gesprek van vannacht - de Heer sprak op diepgaande ernstige wijze - nu nog eens terugkijken. De Profeten kwamen ca. 1.5 uur na dat Gesprek van vannacht op de Radio. De Profeten willen terugkijken op dit gesprek wat de Hemel met Hen had vandaag.

De HEERE JEHOVA had dit Gesprek met Hen en Zij konden HET LAM VAN GOD zien. HIJ zat op de genadetroon en de Ark des Verbonds werd Hun huis binnengebracht. En het LAM VAN GOD was verheerlijkt.

Het SUPER VERHEERLIJKTE LAM VAN DE HEMEL kwam aan het einde van het Gesprek van de Genadetroon af en kwam op de voeten van De Profeet liggen en viel in slaap. Later komen er meer details. HIJ hief ZIJN hand op naar de Profeet van De HEER en groette Hem.

We weten dat dit VERHEERLIJKTE LAM OP DE GENADETROON de MESSIAS is. Alles in de hemel en op aarde is voor en door HEM geschapen.
Visioen van 2 april 2004 is heel belangrijk. Johannes de Doper sprak toen met de Profeten en daarna kwam het VERHEERLIJKTE LAM. Dit Gesprek moeten wij zienĀ  verband houdend met het Gesprek van vandaag 17 oktober 2018.

De HEER toonde de Profeten na dit Gesprek de Boom des levens. Daarna bracht de HEERE JAHWE Hen terug naar de aarde. Toen zagen Zij de Twee Olijfbomen. Deze zijn totaal onwankelbaar en reiken tot in de hemel bij de troon van GOD.

Dit houdt verband met het gesprek van 25 febr. 2018. De olijfbomen. De eerste woorden die de Twee toen spraken waren: HEER u bent zo heilig, U bent zo heilig.
DE HEER heeft op zeer schokkende wijzen gesproken. Er zal meer detail gegeven worden. In Kenia is er veel gehuild sinds de afgelopen nacht.

De MESSIAS komt. De Verlosser komt. Keer u af van alle zonden. Het Evangelie is gepredikt tot de einden der aarde.