28/08/2018 - De Heilige Geest spreekt met Zijn Dienaar

Korte samenvatting 1e profetie - Profeet van De HEER op Jezus Is HEER Radio

De Persoon de HEILIGE GEEST kwam met de grootste Profeet spreken.
Daarna nam de HEER de Profeet mee naar de Boom des levens in de hemel. Een enorme bos bladeren knipte de HEER af en deze begonnen enorm te bloesemen. Tot twee keer toe werden er bladeren afgenomen door De HEER. Daarna zag Hij een klein blind meisje haar ogen openen in Lima, Peru. En meer genezing. Er is iets groots tussen De HEER en Lima, Peru.

Het was een prachtig moment om de Boom des levens vol leven te zien groeien in de hemel en te zien hoe wijds effect deze heeft. Na wat er vandaag in Samburu gebeurde nu dit. En het neusbeen in Italië, en nog meer. Na mama Rosa die tot leven werd gebracht. En nu is er een groter Bezoek. De HEER zal in Peru de hemel openen en neerkomen. Iedereen op aarde moet zich gereed maken. Openbaring 13:8. Hij zegt dat er een tijd voor ons ligt waar het heel belangrijk is wat u nu in uw christelijke leven doet. Het heeft eeuwige gevolgen.

U heeft de kreupelen zien lopen, nieuwe botten geschapen, de neutronensterren zijn gebotst, mama Rosa opgestaan etc., met uw eigen ogen. Het betaalt zich echt terug als u zich in berouw en inkeer gereed maakt voor de verheerlijkte komst van De MESSIAS. De HEILIGE GEEST kwam dus naar beneden en sprak met de Profeet van De HEER. Zo dichtbij de Profeet als deze keer is HIJ niet eerder geweest, denkt de Profeet.

Nog eens openbaring 13:8. Dit tijdperk zal spoedig ten einde komen. De HEER zegt: Kijk, er komen Bezoeken naar de aarde die aanwijzen dat De MESSIAS komt. Niemand kent de dag en het uur. Samenvatting in eigen woorden, geen letterlijke vertaling.

 

Samenvatting 2e Profetie 28 augustus 2018 - Profeet van De HEER  live op Jezus Is HEER Radio

De HEER zond de HEILIGE GEEST om met Hem te spreken. Nu heeft De HEER het Hem toegestaan bepaalde details te delen. Deze zijn voor u de kerk. HIJ zat neer met de Profeet om met Hem te spreken over wat GOD de VADER gezegd had. De HEILIGE GEEST gaf Hem ook een boekrol die uit de Hemel kwam in Zijn linkerhand en toen vertrok de HEILIGE GEEST. De HEERE JEHOVA heeft Hem een boekrol gegeven. De rest is nog verborgen.

Samenvatting in eigen woorden, geen letterlijke vertaling.