29/07/2018 - Vervolg op de Profetie over een opening in de Hemel waar de Heerlijkheid van De HEER doorheen komt

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio
 
DEEL 1, zeer kort samengevat - geen letterlijke vertaling! De eerste Profetie is ca. 52 minuten, waarin de mensen deze dikke wolk van puur witte heerlijkheid die verbijsterend uit de hemel neerkomt, op foto vastleggen. Ook de heerschappij van Jezus Christus besproken - Verheerlijk nu de op aarde God de Vader, dan zal Hij straks u verheerlijken in de hemel, zoals Hij dit met de Eerstgeborene deed, de Heere Jezus. Ga de weg van de verdrukking en het lijden, zoals Christus Jezus dit deed.
 
Handelingen 1:3, 1:7-11; Daniel 7:13-14, Johannes 16:28, Johannes 20:17; Psalmen 110:1; Johannes 17:4-5. Veel waarschuwing voor valsheid, verwarring en niet luisteren naar deze stem. De grootste Profeet heeft de gouden sleutel die de hemel opent. God de Vader vraagt dat u zich bekeert en luistert. Hij besprak ook dat deze profeten Elia en Mozes de twee olijfbomen zijn die voor de God van de aarde staan, en hoe duister en verwoestend de verdrukkingstijd wordt. Zij zullen strijdend de aarde over gaan, om alle valsheid neer te halen, want de aarde zal de satan aanbidden. Veel vernietiging van steden, en de aarde.
 

DEEL 2 (letterlijke vertaling)
´Geliefde mensen, luisteraars, zij die meeluisteren in vele landen, en overal in dit land. In dat heel krachtige gesprek met de Heer, wat Ik vandaag zeer uitgebreid met u gedeeld heb, liet de Heer Mij zien dat Ik weer terug moest komen op de Radio. Ik ben een tweede keer teruggekomen op in de uitzending, want er is iets wat Ik vergat te zeggen. Hij kwam neer, de immense wolk daalde neer. Toen riep de stem van de Heer, en zei: ´Dit is Elia, dit is Elia, dit is Elia, het was heel luid. Het was zo een enorm moment, en schok.
 
En dus, wij weten niet of dat de opname van de kerk is, of dat dit een gewoon een Bezoek is wat onderweg plaatsvindt, in de tussentijd waarin de kerk wacht om opgenomen te worden. Maar Ik heb gezegd dat de wijze kerk zich gereed zal maken. Een wijze christen zich gereed zal maken in rechtvaardigheid, berouw toont over zonden, en zich afkeert van verdorvenheid. En zich afkeert van de zonde. Nog eens, in dat immense gesprek wat God de Vader, de Godheid vandaag hier met Mij had, zag Ik dat Ik nog eens in de uitzending kwam. Ik ben teruggekomen op de Radio, omdat Ik vergat te zeggen dat de stem van de Heer zei: ´Dat is Elia, dat is Elia, Hij is het, enzovoort, in dat gesprek.
 
Maar de Heer heeft vandaag heel duidelijk gesproken, en Hij heeft het heel duidelijk gemaakt, dat ongeacht het bedrog van nu, ongeacht de jaloezie, de verwarring, de afvalligheid in de kerk: Maakt u geen fout, u moet naar deze stem luisteren om de eeuwigheid binnen te gaan. Want de Bijbel zegt dat zonder heiligheid niemand de Heere zien zal. In het Boek Hebreeën 12:14 komt dat heel duidelijk naar voren. En ook weet u al te goed dat ´Hoe heeft u gezien?´ Wie heeft u gezien, behalve bij Mijn eerste komst, bij wie heeft u gezien dat God de Vader vanuit de hemel komt in Zijn wolk en Zich op Hem vestigt? Met wie doet God dit? Op wie heeft u ooit de Godheid neer zien komen, als God de Heilige Geest, Zijn lichamelijke Geest, in lichamelijke vorm, en op Hem landen, en op Hem zien vestigen? Alleen bij de Messias. Maar de Messias is God, Hij is God de Zoon.
 
Dus u hoeft niet naar de Universiteit te gaan, en geniaal te zijn, of iets moeilijks te doen om te begrijpen: naar deze stem moet ik luisteren om het Koninkrijk van God te zien. Ik kan niets in mijn hart tegen Hem hebben. De Heer spreekt heel duidelijk tegen de volken. God de Vader roept de volken heel duidelijk op tot berouw en inkeer, opdat zij Christus Jezus zullen aannemen, en wedergeboren zijn, en heilig zijn, en zich afkeren van verdorvenheid en zonden, leugens, bedrog, liefde voor geld, en al deze dingen en de eeuwigheid binnen gaan.
 
Dat is de boodschap van de Heer. En dit is de stem van de Heer. De Heere zegt; de Heere zegt:´Bereid de weg, de Messias komt´. Het is uitgebazuind over de aarde. Dat de Heer het hele eind komt en op Hem zetelt. Niet één keer, niet twee keer. Meerdere malen, ook nu in Central Park in Nairobi. Dat is niet iets kleins. Dat is niet iets kleins. U zou in problemen komen, u zou uzelf voor eeuwig in de hel werpen, als u dat negeert, als u dat probeert te negeren.  Op wie heeft u God de Heilige Geest zien neerdalen? Alleen de Messias. Alleen de Messias, dus het is heel duidelijk dat aan de stem die oproept tot terugkeer naar rechtvaardigheid vastgehouden moet worden, geluisterd moet worden, gehoorzaamd moet worden, tot in de eeuwigheid.
 
U kunt zelfs geen klein vlekje, of enige slechte gedachten hebben in uw hart, en binnentreden. Hij die alle harten doorzoekt zal u beschamen, Hij zal u buitensluiten. De hoogmoed van de mens, de hoogmoed van Nigeria, de hoogmoed van Zuid-Afrika, deze zal nu niet werken. Iedereen moet nu luisteren. Als u niet luistert, dan zult u hier spijt van hebben, op die dag. De Messias komt, de Messias komt, de Messias komt, maak uzelf gereed. Wees heilig.´