28/07/2018 - Enorme droogte komt naar de aarde & oordeel van de Heer over de kerk in Zuid-Afrika

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio
 
´Wel deze dag heeft de Heer met Mij gesproken, geliefde mensen, de Heer heeft deze afgelopen nacht met Mij gesproken. De Heere Jehova. Ik weet dat u luistert, in vele landen. Ik wil dat u weet dat de Heere Jehova met Mij gesproken heeft. En Ik zie een enorme droogte naar de aarde komen. Er is een heel zware droogte, die naar de aarde komt. Want Ik zie veel mensen in de rij staan, met emmers, opzoek naar water. Veel mensen die in de rij staan met iets om water in te doen. Dus er is een ernstige droogte die naar de aarde komt. Er zal schaarste zijn, een schaarste van water. Ik zie veel mensen. Mannen, vrouwen, kinderen in de rij staan met iets om water in te doen, met emmers en wat nog meer, en jerrycans, wachtend in de rij oor water. Dus, er is een zware droogte die naar de aarde komt. Er zal een tekort aan water zijn.
 
In het tweede gesprek wat de Heer vandaag twee maal met Mij had, gaat over de kerk van Christus in Zuid-Afrika. En dit geldt natuurlijk voor het hele lichaam van Christus, wereldwijd. Maar Hij bracht Mij naar deze kerk in Zuid-Afrika. Zijn aanbaden, Ik kon zien dat zij daar aan het aanbidden waren. En dan treft het oordeel die plek. Het oordeel van de Heer treft de kerk in Zuid-Afrika. Want Ik kan zien dat deze Bediening veel kantoren heeft gebouwd, prefab, ze hebben geld ergens vandaan. Dus zij bouwen vele kantoren. In de kerk, Ik zie het kantoor van de voorganger daar open, en sommige zijn nog pre-fab, want ze zijn bezig met de bouw. Zij bouwen aan een hele grote campus. Maar dan is er daar seksuele onzedelijkheid daar. Want Ik zie dat ze een vrouw die bij die kantoren werkt. Ze leunt bij een railing. Er is een railing buiten de kantoren. Eén van de kantoren van de voorgangers. En zij leunt daar, maar het is te zien dat zij letterlijk niet goed gekleed is. Ze gaat letterlijk naakt gekleed. En dus, Ik zie enorm oordeel van de Heer, dat nu over die kerk komt, de kerk van Christus in Zuid-Afrika. Dus, dit is niet exclusief voor Zuid-Afrika, want dit is de staat van de kerk, wereldwijd nu.
 
En nu bereiden de boodschappers van de Heer de weg voor de verheerlijkte komst van de Messias. Zij spreken rechtstreeks met de kerk, over deze zaak van berouw en inkeer, en rechtvaardigheid, en de terugkeer naar heiligheid. En de noodzaak om de zonde af te wijzen. En de weg te bereiden voor de verheerlijkte komst van de Messias.
Eergisteren, deelde Ik over het gesprek aangaande Italië, er zal een direct gesprek zijn. Eén van de boodschappers van de hemel komt daar aan en dan begrijpen wij dat die valse profeet of apostel, of wat het ook is, een valse leider - die in die auto rijdt. En Hij gaat in het gat vallen, want voor is er het diepe gat. Nu begrijpen wij dat dit het hoofd is van een grote denominatie waar Italië om bekend staat. Dus, dit is een tijd waarin de Heer aan Zijn mensen denkt. Hij houdt van ze, Hij reikt naar ze uit, om ze terug te brengen bij Hem, en iedereen gereed te maken voor de verheerlijkte komst van de Messias.
 
Dus, mogen alle volken zich gereed maken voor de komst van de Messias. Ik zie een zware droogte de aarde treffen, waarbij er een tekort aan water zal zijn. En daarna zie Ik dat het oordeel van de Heer de kerk in Zuid-Afrika treft. De Bijbel zegt dat het oordeel van de Heer begint in het huis van de Heer. Maar nog eens, Ik heb een ernstige droogte gezien, dus zou dit kunnen betekenen dat er in Zuid-Afrika droogte zal zijn? Of wereldwijd. Wat ook het geval is, laat mensen zich gereed maken voor de verheerlijkte komst van de Messias.
 
We kunnen zien hoe de Heer ontzagwekkend rondgaat met Zijn twee getuigen, hoe Hij Hen nu openbaart. Hij is nu meer open erover. Dat Hij deze formatie, deze gevechtsformatie gereed maakt, voor het tijdperk als de kerk die trap is opgegaan. En zij zullen weggehaald zijn. En dat is wat Zij nu doen, is hen in veiligheid brengen, haar wegleiden uit dit schouwspel. En daarna zal er een duidelijke campagne zijn, tegen de duivel, tegen de anti-Christus, de valse profeten, en satan de draak zelf. U kunt voor uzelf herkennen dat er een reusachtige strijd zal zijn hier. En dus zal het wijs zijn om Christus Jezus als Heer en redder aan te nemen, en u gereed te maken voor de verheerlijkte komst van de Messias.
 
Nadat de kerk is weggenomen, dan de Ene die met u spreekt, deze Twee, en deze Drie, want nu weten wij dat er een Derde is, zij zullen een verschillend voorkomen hebben. Zij zullen totaal verschillend zijn. Ik heb hen zien gaan van het ene naar het andere land, en het is ongelooflijk. En de kracht is onuitsprekelijk. En onvoorstelbaar. Dus, geliefde mensen Ik heb de kerk de hemel binnen zien gaan. De heilige christenen de verheerlijkte trap van de hemel op zien gaan.
 
Het doet er niet toe of u een bankier bent, of een politicus in Duitsland, of in Europa, overal ter wereld, een parlementslid, een minister bij de overheid. Of u een bankier bent, een manager, een leraar, u bent een arts, u bent een advocaat, u bent gewoon een huisvrouw, een weduwe, een man - gewoon een jongeman; het doet er niet toe. Dit gaat alle mensen op aarde aan. Of u een president bent, u bent een minister-president, u bent koningin, of een koning, of u bent een parlementslid, u bent een minister bij de overheid, u bent een politieagent, een bankier, directeur van een bank, directeur van een onderneming, u bent een leraar, advocaat, een arts, u bent gewoon werkeloos. Het maakt werkelijk niet uit. Laten alle mensen Christus Jezus aannemen als Heer en redder, en zich vasthouden aan heiligheid. Want Christus is heilig, absoluut heel heilig. En die trap die wij in de lucht zien, boven in de wolken. Geen zonde zal de wolken ooit bereiken, maar alleen heiligheid zal tot daarboven reiken. Dus, maak u gereed geliefde mensen, de Messias komt.
 
Ik neem deze kans waar om de kerk in Zuid-Korea te zegenen. Ik heb uw machtige grootse opname gezien, u speelt Eliyahu Hanavi….Elia de tisbiet. U speelde het heel krachtig. Ik denk dat het op de Radio zal spelen. En Ik zegen de kerk daar onder het leiderschap, de senior Aartsbisschop daar, Arthur Park. En ook zegen Ik de kerk in Kenia nu zij morgen massale vieringen houden voor de glorieuze bezoeken die plaatsvonden, en de kerk in Zuid-Korea nu, en ook de andere kerken, wie hier maar deel van wil uitmaken. Het is een grote viering die plaatsvindt naar aanleiding van het bezoek in Central Park. De wolk van God die neerkomt en zich vestigt op Hij die nu met u spreekt. En de heerlijkheid veegde over de bijeenkomst. Een immense genezingsverklaring en in minder dan 5 minuten dove oren, en zo, live op de wereldwijde tv. Dit zijn grote dingen. Dit zijn grote gebeurtenissen, dit is een groot bezoek. De verdubbeling
 
..want Hij heeft het niet elders gedaan. En dit is een bezoek van God de Vader Zelf. De fysieke manifeste aanwezigheid van God de Vader Zelf. Ik zegen de kerk in Kenia, en de diensten morgen, en de andere kerken die hieraan mee zullen doen. De Messias komt
 
En dan zie Ik oordeel in de kerk in Zuid-Afrika. Een grote compound, nieuwe huizen, maar nu zie Ik dat ze prefab zijn, deze tijdelijke behuizing. Die vrouw die leunt op de railing, en je kunt zien dat zij afzichtelijk gekleed is. En je kunt zien dat er daar een onzedelijkheid gaande is, weet u.
 
En dus, dit is het uur om slim te zijn. Dit is het uur waarop uw wijsheid u niet tekort mag schieten, Mogen u allen Christus Jezus ontvangen als Heer en redder, door bekering u van uw zonden, en wandel dan in absolute rechtvaardigheid, mogelijk gemaakt door de Heilige Geest. De rechtvaardigheid van de Heer. Want de Heilige Geest is beschikbaar om u de rechtvaardigheid van de Heer te helpen bereiken. En het fijne linnen smetteloos en blinkend, te vinden in Openbaring 19 vers 8, dat draagt de kerk die de trap van de hemel opklimt.
 
Toda toda, toda lachem. Toda. Toda raba.´

(bijna volledige vertaling. Sommige stukjes slecht te verstaan vanwege de verbinding)