10/07/2018 - De hand van God op de verheerlijkte trap van de Hemel & grootse Bezoek in Nairobi, Kenia

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio
 
´Deze afgelopen nacht sprak de Heer op heel erg schokkende wijze, want Hij bracht Mij naar boven, in de lucht. En er is veel wat Ik hier verborgen houd. Ik vertel U slechts dat wat u weten moet. Ik zag ook de Heer met Zijn hand. Ik zag dat Hij zijn hand uitreikte, over de verheerlijkte trap die Hij neergelegd had in de lucht. Nog eens, Ik heb de Heer Zijn hand zien uitstrekken, over de verheerlijkte trap, de trap van de eeuwigheid, de trap van de Hemel, die Hij neergelegd heeft, en neergelaten heeft in de lucht. Maar nu kon Ik Zijn vinger zien. Zijn vinger die de trap zo aanraakt, en al deze heel rechte stukken van de trap waarvan u allen weet. De verheerlijkte trap van de eeuwigheid.
 
Dus Hij besteedde nogal wat tijd hieraan, in de nacht. Dit keer duurde het zelfs vier uur, sprekende met Mij, en Mij die trap tonende, die Hij neergelaten heeft in de lucht. En dat is een heel schokkende tijd, iets heel schokkends, geliefde mensen. Want wij weten heel goed, dat die profetie deels vervuld is. En het volgende deel van de profetie gaat over, bestaat ook uit het binnentreden van de kerk, het eeuwige Koninkrijk der eeuwigheid in. En dus, benadrukt dit weer dat de komst van de Messias naderbij gekomen is, geliefde mensen. En zij die wijs zijn, nu de komst van de Messias naderbij gekomen is, geliefde mensen; en zij die wijs zijn zullen zich maar beter gereed maken in rechtvaardigheid, zich afkeren van de zonde, iedere soort zonde vermijden, en zich enkel gereed maken voor de komst van het verheerlijkte Koninkrijk van God.
 
Nu heeft de Heer het zo overvloedig duidelijk gemaakt aan u, door u een beschrijving te geven, en aan de volken te introduceren Wie het is die met u spreekt. Wie het is Die nu met u spreekt over het verheerlijkte Koninkrijk der hemelen; Wie het is Die aan de volken de komst van de Messias verkondigt. Ieder land is een kans gegeven om zich gereed te maken, zich af te keren van de zonde, Christus Jezus aan te nemen als Heer en redder, wedergeboren te zijn, en de zonde af te wijzen, en te luisteren naar de Heilige Geest, en in een rechtvaardige christelijke levensstijl te wandelen en een heilige christelijke levensstijl.
 
Dit is een heel verootmoedigende tijd, een heel krachtige tijd. En dit gesprek komt vlak op de hielen van, met een groot belangrijk Bezoek op de achtergrond, waar wij nog over spreken, waar de kerk nog over spreekt, wat net heeft plaatsgevonden in de hoofdstraten van Nairobi, de hoofdstad van het land wat Kenia heet. En wij hebben gezien hoe immens het Bezoek van Nairobi was. En wij zien dat de Heer kreupelen van de grond heeft opgericht. Ze stonden op, ze leren te lopen, en vallen, en wat ook, totdat zij stabiel worden. Het is iets heel groots, onder de ogen van de landelijke Tv. En natuurlijk werd het ook wereldwijd live gestreamd. De blinde ogen openden. De dove oren, heel gevoelig. Met maximale kracht barstten de oren letterlijk open. Het was zo een verbazende situatie. En de heerlijkheid, toen Zijn Dienaar zei ´Raak aan´, raakte deze mensen, met immense kracht, die mensen omver maaide, mensen aanraakte op een zeer gewelddadige manier.
 
Wij hebben gezien dat de Heer heel openlijk naar voren kwam, door Zijn Dienaar te openbaren. En wij hebben ook gezien dat de zon; dit alles sprak de Heer aan Mij, steeds, ook op dag 1, na die zaterdagavond, over de zon. Hoe de zonnestralen zouden komen en Mij bedekken. Dus feitelijk waren het de stralen van de zon die de Heer Mij liet zien. Het was dus niet het plotse Bezoek, het waren de stralen van de zon. Ze waren niet wit. Bedenk dat Ik zei dat één straal wit was, en de andere is niet wit. Natuurlijk zag Ik mensen kledingstukken omhoog gooien. Maar het zijn de stralen van de zon die Zijn ontzagwekkende profeet (..geruis in de Boodschap..)..openlijk, voor alle volken der aarde, en voor de hele schepping. En wij zien dat enorme wonderbare moment, waarin nu tenslotte de zon klapte voor de twee ontzagwekkende profeten van de troon van God, de Almachtige in de Hemel.
 
En dan zien wij nu ook de heerlijkheid; bedenk dat Ik in die profetie sprak over het deel wat niet wit was, het was niet het plotse Bezoek, maar dat waren de stralen van de zon. En dan het andere deel van deze profetie die zegt wat er langskomt is zo wit, en nu zeggend dat dit de heerlijkheid is. Maar dat is nu de heerlijkheid die helemaal vanuit de Hemel straalde, op Zijn dienaar. De Ene waarvan u nu kunt zien, dat het een zich ontwikkelend verhaal is op het internet, iedereen spreekt erover, het is nu een hele toestand, het gaat rond als een bosbrand nu, de nieuwe beelden van de witte kolom die op Hem wees. Natuurlijk heb Ik u die beeldopname in de Bijeenkomst zelf laten zien. Maar wat geweldig om er nu naar te kijken. De witte kolom die kwam en door de wolken ging, helemaal vanuit de Hemel ging deze het Universum door. En weet u, het einde van het Universum is heel ver weg, en doorstak de wolken, en kwam en doorboort Hem. Het is een geweldige video. Als u nu naar die video kijkt, dan zien wij dat daar waar Zijn dienaren heen gaan, de pilaar, de lange witte kolom, die meer helder is dan de zon, met Hem meebeweegt, bewegend naar waar Hij staat. Het is een groot wonder, dit is een heel groot moment, in de geschiedenis van de kerk, geliefde mensen.
 
Het is een heel groot moment; de zon klapt voor Hem, de zonnestralen die op Hem neerstromen, en de zon die voor Hem klapt. En dan God de Vader in de hemel; de Hemel straalt de pure witte kolom van de heerlijkheid van God op Hem. En dan daarbovenop openbaart, toont de Heer de twee ontzagwekkende profeten van Zijn troon. Eén verschijnt bij de ingang voor de zieken, Eén blijft op een bepaald moment hier beneden, terwijl de andere hierboven voorgaat. En de Andere probeert de trap op te lopen om bij Hem te blijven. Dit is een heel schokkende tijd en de hemel opent ook weer en stroomt vuur naar beneden, het vuur van Elia die uit de Hemel neerstroomt, die helemaal vanuit de Hemel de bijeenkomst in stroomt. En al deze dingen die gebeurden bovenop de verbijsterende genezingen, van kreupelen die gingen lopen, blinden die zien, doven die horen, en noem maar op. Deze hele situatie. Wonden die opdrogen. De schedel, de schedel die geperforeerd was, met een groot gat. Je kon de hersenen zien. En dan zien wij dat de Heer nu direct het gat opvulde, en de schedel, de hersenen, en de botten van het hoofd.
 
Geliefde mensen, dat zijn wonderen. God de Almachtige die spreekt op zeer verbijsterende wijze tegen deze generatie. En toen, deze nacht, laat Hij Mij nu de verheerlijkte trap van de Hemel zien. De trap van de eeuwigheid, die Hij neergelaten heeft in de lucht, die Ik profeteerde op 15 januari 2017. En Hij liet deze neer op 11 maart 2018. Deze nacht heeft Hij weer met Mij gesproken over die trap. Wat betekent dat dan, richting de komst van de Messias? Ik denk dat deze generatie alles en wat dan ook heeft, wat zij nodig had om zich echt, echt gereed te maken om binnen te treden in het verheerlijkte Koninkrijk van God, en het eeuwige Koninkrijk der hemelen te zien. Ik heb gezien dat de Heer de trap aanraakte, die Hij in de lucht heeft neergelaten, geliefde mensen. En Ik zag vannacht Zijn hand. God de Vader bracht Zijn hand, zo over de trap. De afmetingen van de trap langs gaande. Dan een volgende trede, totdat deze eindigt, en een volgende; het is een heel krachtig gesprek, maar in grote ernst, met ernstige eeuwige consequenties voor deze generatie.
 
Ik heb de Messias zien komen, geliefde mensen. Moge u wedergeboren zijn. Ik weet dat er een grote opwekking is, nu in Nairobi. Mensen bellen, alle telefoons in de kantoren hier gaan constant. Iedereen vraagt ´Waar is de kerk, ik zag de grootste profeten van de Heer. Waar is de kerk, wij willen de Heer aanbidden´. Nu is er een groot ontwaken, van een nieuw niveau, die dit land weer heeft getroffen. En Ik zou zo graag zien dat alle andere landen echt deelnemen aan deze Eindopwekking, nu wij dit laatste stuk gaan, naar de eindstreep, om het eeuwige Koninkrijk van Jahwe binnen te treden. De Heere heeft op zeer schokkende manier met u mensen gesproken, geliefde mensen. De Messias komt. Shalom, shalom, toda. Bereid de weg. Dit is de Ene over wie geschreven staat in de Schrift ´Ik zal Mijn profeet Elia zenden, om de weg te bereiden voor de komst van de Messias. Voordat die grote en ontzagwekkende dag komt. Toda shalom. Toda chaverim. Dank u´