18/08/2018 - De profeet van De HEER heeft ook de verdiensten van Johannes de Doper in Zich

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio

´Amen, nu de Heere Jehova heeft vandaag met Mij gesproken. Om ongeveer 12 uur raakte de Heer Mij aan. Om 12 uur Oostafrikaanse tijd, hier in Kenia heeft de Heer Mij aangeraakt. Om ongeveer 12 uur, en Ik viel in slaap. En toen Ik sliep bracht de Heere Jehova Mij naar een plek. Hij liet Mij een plek zien, waar Ik was. En er waren vele mensen op die plek. Ik denk dat zij zaten, het lijkt erop dat zij zaten.

En toen deed de Heer op die plek iets heel erg schokkends. De Heere Jehova, de God van onze Heere Jezus Christus, Jehova Elohim, Jehova Jahwe, Hij deed iets heel schokkends. Hij schreef op een stuk papier, in de hemel, op een materiaal wat eruit zag als een stuk papier. En toen kwam dat stukje papier helemaal uit de hemel. Helemaal, het was heel verbijsterend, van heel ver weg. Voorbij aan het Universum. Het kwam helemaal naar Zijn dienaar, helemaal neerdalend, helemaal aan alle steden van de wereld voorbij. Totdat het om Mijn hand neerkwam, Ik nam het aan. En Ik begon de inhoud van die brief te lezen, wat de Heere Jehova aan Mij geschreven had.

En daarna begon de heerlijkheid van de Heer te schijnen op Mij, vanuit de hemel. Direct vanuit de hemel straalde deze op Mij. En toen werd Mijn linker Profetische hand super verheerlijkt. En toen sprak de Heere vanuit de hemel, bij stem. En Hij zei ´U draagt ook de verdiensten van Johannes de Doper´. ´U draagt ook de verdiensten van Johannes de Doper´. En Mijn linkerhand werd zo verheerlijkt. En Ik herinner Mij dat Ik neerviel en heel bitter begon te huilen, vanwege deze enorme liefde van de Heer, naar Zijn kerk. Dat Hij een Boodschapper kan zenden, die vele verdiensten in Zich draagt.

Vele, vele verdiensten gecombineerd. Van Mozes de man van God, Elia de ontzagwekkende meest dodelijke profeet, Johannes de Doper, en dan nu Daniel. Dit is een immense tijd, geliefde mensen.

De Messias komt. Dank u wel.´