17/06/2018 - Schokkend, de twee ontzagwekkende getuigen van de hemel op video vastgelegd

Profeet van De HEER op Jezus Is HEER Radio
 
´De Heere Jehova, Hij sprak vanochtend met Mij, geliefde mensen. Op deze dag; de Heer de God van de hemel, de Ene die iedereen naar de hemel brengt, de Schepper van de hemel, de Eigenaar van de hemel; de Heere, de God van onze Heere Jezus Christus, Hij sprak met Mij geliefde mensen. Vandaag na de nachtwake, toen sprak Hij met Mij. En Ik zie een bijeenkomst. Ik denk dat het deze aankomende bijeenkomst is. Het ziet ernaar uit dat het de bijeenkomst is die dit aankomende weekend is. Dit komende weekeinde, van de 24ste juni.

En in die bijeenkomst zie Ik, terwijl Ik naar de bijeenkomst toe loop, er zijn vele gasten. En de Heer heeft Mij die bijeenkomst al laten zien, dat Ik de bijeenkomst in loop. Dan, plotseling zien veel mensen hen alle twee. Zij zien ons beiden. En deze keer zorgt de Heer ervoor dat 1 van ons voorop loopt, op nogal een afstand. En Hij is verheerlijkt. Hij is helemaal verheerlijkt en het lijkt alsof Hij witte kleding draagt, en Hij is bedekt door de heerlijkheid. Maar Hij loopt voorop, en helemaal verheerlijkt. Dus, veel mensen beginnen er opnames van te maken, 1 van ons zien zij hier, en de andere Die nogal vooruit loopt, Hij glanst. Hij glanst helemaal, en verheerlijkt. Hij loopt.

Dus er was een grote verbijstering in de bijeenkomst. Ze zeggen, ´Kijk, kijk´. Ook deze dag, toen de Heer met Mij sprak lieten veel mensen Mij hun telefoons zien. ´Kijk, we hebben er opnames van gemaakt´. En dit keer legt men het vast op video, van de twee die lopen. 1 loopt, deze die met u spreekt, loopt voorop en is verheerlijkt. En de andere is aan deze kant, en de Heer verwisselt de twee. Maar op nogal wat meters afstand. Deze Ene loopt en is verheerlijkt. En de Andere is hier, is net voorgegaan in de bijeenkomst, of Hij komt om voor te gaan in de bijeenkomst.

En dus, Ik zie veel beroering in de bijeenkomst, want mensen zijn geschokt. Zij rennen met hun telefoons naar Mij toe. ´Kijk, kijk, kijk ik heb een opname gemaakt van de Twee. De andere loopt daar, op nogal een afstand. En de Andere loopt hier. Dus, het is een enorme tijd, geliefde mensen. Ik weet dat een historische opwekking het land Kenia getroffen heeft, de kerk van Christus. En deze gaat zich verspreiden naar alle landen. We maken ons gereed voor Mexico, voor Italië. We maken ons gereed voor alle landen die wachten. Peru, weet u.

Maar, dit is schokkend, deze aankomende bijeenkomst is een niet te missen bijeenkomst. Dat is wat Ik begin te begrijpen hier. Deze bijeenkomst van aankomend weekeinde is een bijeenkomst die niemand mag mislopen. Er komt een groot bezoek, want de Heer nu zorgt dat u, de mensen, ons tweeën zien. Hij die nu met u spreekt, is voorop, en Hij is glanst helemaal en stralend, en Zijn hele lichaam is stralender dan de zon. En Hij is op nogal een afstand. En het lijkt erop dat Ik witte kleren draag. Want alles wordt super verheerlijkt. En Ik zie vele mensen opnames maken, ook de gasten. En er is een grote schok. Ik zie mensen rennen, om opnames te maken. Want plotsteling zal de Heer het mensen voor het eerst toestaan om een video op te nemen van de twee die apart van elkaar lopen, ongeveer een paar meter van Elkaar verwijderd.

Het is een heel schokkende tijd in de geschiedenis van de kerk. Dus deze aankomende bijeenkomst zal een enorme bijeenkomst worden. Niemand mag deze mislopen. Wij richtten ons op het einde van het jaar, maar het lijkt deze hier te zijn. Nog eens: vandaag bracht de Heer Mij al naar die bijeenkomst, en als Ik de bijeenkomst binnenloop; Ik kon zien dat Ik hier ben en mensen rennen naar Mij toe. Zij laten Mij hun telefoons zien, zeggende ´Kijk, kijk, wij hebben opnames gemaakt van U tweeën. En dus, als Ik de telefoon in ontvangst neem dan ben Ik weer daar vooraan, en Ik ben super verheerlijkt, en zij kunnen opnames maken van Ons allebei. Wij tweeën kunnen vastgelegd worden.

Dus, mensen zullen de twee ontzagwekkende profeten van de Heer kunnen zien. Voor het eerst op video, in de vorm van een video. De Ene loopt voorop en de Andere loopt achter. En zij lopen, en gaan samen voor. En ze komen samen aan, maar nogal een paar meter bij elkaar vandaan. En de Heer zal er 1 heel verheerlijkt maken. De twee profeten van de Heer. De twee machtige profeten uit Openbaring 11, gaan eindelijk op video opgenomen worden. De Heer gaat de ogen van enkele mensen openen zodat mensen Hen op video kunnen zien. En Ik weet, omdat Ik mensen met hun telefoon zie rennen, dat iedereen het beseft. De Heer staat het de meerderheid toe om het vast te leggen.

Dus, voor het eerst gaat Hij Zijn twee meest ontzagwekkende profeten uit Openbaring 11 openbaren. En mensen zullen Hen nu zien lopen, op nogal een afstand, nogal wat meters weg van elkaar. En 1 zal super verheerlijkt zijn, Hij die nu met u spreekt. En dan in het volgende moment zal Hij aan deze kant zijn, want weet u, de Heere verwisselt hen van plek, naar Zijn wil. Dus, tenslotte, de twee profeten van de Heer, de twee grootse, grootse meest ontzagwekkende, meest woeste, meest gezalfde profeten van de Heer zullen eindelijk op video worden opgenomen, in deze aankomende bijeenkomst. Moge de Heer u zegenen. Shalom. Toda´


Deel 2
Nog eens, het gaat een heel angstige tijd worden, geliefde mensen. Ik herhaal, het gaat een tijd worden die de haren overeind doen staan, en het gaat nogal een angstige tijd worden. Want de Heer gaat eindelijk toestaan dat de twee profeten, Zijn ontzagwekkende profeten samen lopend en dingen doende gezien worden. Ieder van hen doet verschillende dingen, maar ze lijken precies op elkaar. Dus, het gaat een heel schokkende tijd worden. Heel, heel erg schokkend. En nog eens, 1 is een beetje, op een paar meter afstand van de Andere. En 1 is nogal wat weg van de Andere.

En, dus, de Heer gaat het mensen toestaan dat zij nu tenslotte Zijn twee ontzagwekkende getuigen op video opgenomen zien. Lopend, Ieder doet Zijn eigen ding, en ze gaan voor, voor de Heer van heel de aarde. Dus het gaat een nogal interessante tijd zijn, in de geschiedenis van de kerk. En dat kan u zeggen, dat zeker, de Messias komt. De Messias komt, want de Heer maakt lengten, Hij gaat nu een toon hoger. Hij gaat Hen nu loslaten, door Ze in de vorm van een video te openbaren. We zien Hen lopen; 1 is heel erg super verheerlijkt. Het is bijna alsof Hij wit draagt, als we kijken. En Hij zal op een paar meter afstand lopen, van een Andere.

En zij lijken precies op Elkaar. Dus het zal een heel schokkende tijd zijn, in de geschiedenis van de kerk. Maar allerbelangrijkst: als wij Hen nu op de aarde zien, dan weten we dat de Messias komt. En we moeten ons gereed maken in rechtvaardigheid, heiligheid, en nul tolerantie voor zonden. Dit is wereldwijd goed gepredikt. Iedereen die het Koninkrijk van God binnen wil treden, kan nu het Koninkrijk van God binnen treden. Als die dag komt. Want de tekenen van de komst zijn er. De verkondigingen van de komst van de Messias zijn er. En deze Twee, hun komst is feitelijk een belangrijk teken dat de Messias komt om de kerk op te nemen.

Want u weet heel goed, dat dit de Generaals zijn van de Heer. Zij zijn de hoofdfiguren die grote strijd voeren, nadat de kerk weggenomen is. Dus, het gaat iets heel angstigs zijn om hen alle twee te zien. Zij zien er precies hetzelfde uit. Maar 1 van Hen is heel verheerlijkt, Hij straalt de heerlijkheid van de Heer uit, bedekt met de heerlijkheid. En Hij loopt voorop, op een paar meter afstand. En mensen rennen naar deze hier, en weten niet dat de Ene hier ook de Andere is. Dus, zij rennen naar ze toe en laten het zien: `Kijk, kijk, kijk, we hebben er hier Twee. We hebben het opgenomen op video´

Dus er lopen er daar twee. Maar, Zij deden ook vandaag verslag aan Mij. En Ik heb die dag al beleefd.
Echter, de allerbelangrijkste boodschap is, dat de Messias komt. En deze twee zijn gekomen om satan en de zonde te bestrijden. Zij zijn gekomen om zonde en verdorvenheid op de aarde te bestrijden. En hun missie is een ontzagwekkende missie. En u zag de botsing van de neutronensterren. Dus jazeker, zij zijn gekomen met extreme ultieme kracht en autoriteit. Daar bestaat geen twijfel over. Echter, u moet zich gereed maken voor de eeuwigheid. De verheerlijkte trap is er al, boven.

Maar dit gaat iets schokkends worden, om de Twee te zien, terwijl ze apart van elkaar lopen.
Moge de Heer u zegenen, terwijl u zich gereed maakt voor de komst van de Messias.´