15/06/2018 - Oordeel uitgesproken over Australie

Hele korte samenvatting van een hele lange Boodschap:
Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio

De grootste Profeet van De HEER zal niet naar Australië gaan want de HEER houdt Hem tegen. In plaats hiervan heeft de Profeet het oordeel van De HEER uitgesproken, in een zware aardbeving, met een omvang als de vreselijke aardbevingen in Mexico.

De HEER heeft Zijn Dienaar eerder naar Australië gezonden en toen heeft Hij ze ernstig vermaand en opgeroepen tot bekering.​ ​Ze hebben niet geluisterd en Maleachi 1, helemaal, is voorgelezen.​ Zoals de Heer destijds Israel aansprak, zo spreekt de Heer nu Australië aan. Het is beter dat de Heer spreekt en vermaant, dan dat de Heer zwijgt, zoals Hij heel lang bij Israel gezwegen had.​

Het priesterschap brengt zieke offers, dieren met een gebrek en denkt dat ze goed bezig is. ​Denkt dat ze nog onder de heerlijkheid van de Heer de Heer dient. ​Leviticus 22:20-23. Exodus 11:4-7. Exodus 12:5. Johannes 19:4-6. Hebr. 6:4-6. Hebr. 12:14. Jesaja 61:10. Genesis 3:24 en Openbaring 19:8. Openbaring 16:15. Jesaja 53:13.

​Het enige offer waardig voor de Heer is een offer wat bedekt is met het bloed van de Heere Jezus. Heilig, rein, zonder gebrek.​ De enige Eindopwekking is die van de Heilige Geest, de opwekking van berouw over zonden en afkeer van zonden. De terugkeer naar heiligheid, rechtvaardigheid. De andere zgn. opwekkingen zijn niet van de Heer!

In de kerk in Australië is alle opgeklopt en opgehitst, samenwonen​ zonder huwelijk​, modernisme​ is een groot probleem​ en homoseksualiteit is geaccepteerd. Dit is allemaal de schuld van het priesterschap.​ ​Nu de komst van de Messias zo nabij is, hoe kan Australië zo doorgaan ​met zieke offers brengen, valse aanbidding, ​terwijl de grootste Profeet in meerdere steden tot bekering heeft opgeroepen.​ Hij is 2 of 3 keer in Australië geweest.​

Er is maar 1 remedie: berouw over zonden en ommekeer. Het oordeel zal spoedig manifesteren dus ze moeten heel vlug zijn met hun bekering, anders zal het land zeer zwaar geoordeeld worden.​ Maar is dit mogelijk, diep berouw in zak en as, terwijl het priesterschap zo afvallig is maar overtuigd is dat ze goed bezig is?

Dit is een waarschuwing aan alle landen!