10/06/2018 - Alle andere bedieningen op aarde afgebroken​​​

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio

'Wel, geliefde mensen, nu ronden wij de dag af dus Ik kan met u een ander deel van het gesprek delen wat wij in de ochtend gedeeld hebben. Toen de Heere Jehova kwam en Hij Mij naar de troonzaal van God Almachtig in de hemel​ bracht​.

En in de troonzaal van Jehova in de hemel, toen nam Hij de enorme bladeren van de Boom des levens, en toen voegde Hij er nog meer aan toe. Want Hij gaf Mij meer, omdat Hij eerder de bladeren gegeven had, bladeren van de Boom des levens, maar verheerlijkte bladeren. Deze enorme bladeren gaf Hij Mij vandaag, en toen bracht Hij Mij naar beneden, terug naar de aarde.

En toen toonde Hij Mij nu de bediening van de twee ontzagwekkende getuigen uit Openbaring 11, de getuigen van de Heer. Hun bediening in de hemel was behoorlijk ver weg, die was nogal ver weg. Ik kon voorbij aan de ruimte zien. ​Ik kon heel ver kijken. ​Ik zag de bediening van de twee ontzagwekkende ​G​etuigen. Zij voerden deze heel ver weg uit, zij waren boven, vanuit de hemel deden Zij deze en beïnvloedden de aarde.​ ​

Ik heb dat met u gedeeld, in de ochtend. Nog eens, Ik kon Hen zien, het was heel krachtig, daarboven was het een heel verheerlijkte bediening. Zij deden deze in de hemel boven. Ze gingen zo voort door de luchten, door de hemelen, en voerden de plicht voor Jehova uit, om de volken gereed te maken voor de verheerlijkte komst van de Messias, hier beneden op de aarde.

En dan is het volgende deel nu dat Hij Mij alle andere bedieningen op aarde toonde. En alle bedieningen die Hij Mij liet zien, beginnend rechts van Mij, werden afgebroken. Hij liet Mij deze links zien, deze werd afgebroken; een volgende bediening, deze werd afgebroken. Dus zij worstelden, en zij worstelden allemaal, er waren daar mensen die probeerden de bediening weer op te starten.

Dus dit toont dat gehoorzaamheid heel belangrijk zal zijn, aan Hij die met u spreekt. Dat de Heer niet genegeerd kan worden en Hij kan niet onbetekenend zijn. Want Hij liet Mij alle bedieningen op aarde zien, als onbetekenend. Hij liet Mij alle bedieningen op aarde zien, afgebroken. Ze zaten in een situatie van opbreken.

Ze probeerden ze op te lappen en opnieuw te laten beginnen. Er is een manier waarop Hij tegen Mij praat. Ze probeerden ze opnieuw te starten. Dus, dat is het andere deel wat Ik niet met u deelde, toen Hij Mij de bediening van Zijn twee ontzagwekkende Getuigen toonde, heel verheerlijkt, en deze ging naar boven, de lucht in, en door de lucht gaande van het ene naar het andere uiteinde. Diep in de hemel, voorbij aan de ruimte. En toen liet Hij Mij deze anderen hier zien. Deze waren allemaal afgebroken, letterlijk allemaal.

De Messias komt. Heeft de Heer niet met deze generatie gesproken? Zij waren allen afgebroken. Dus zorg dat u de komst van de Messias niet misloopt. Zij die oren hebben, laten zij luisteren, en horen wat de stem van de Heer en Geest va de Heer zegt tegen de volken, in dit uur.

Ik heb de komst van de Messias gezien. Nog eens, ze waren allemaal afgebroken. Ze probeerden deze te herstellen. Ze waren niet te herstellen. Heeft de Heer niet gesproken? Shalom.´