08/06/2018 - Overstroming rivier Congo

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio
 
´Amen. Welnu, de Heere Jehova heeft vandaag met Mij gesproken. De Heere Jehova Elolam, de vreselijke God van Israel, de God van de hemel, Hij heeft met Mij gesproken, geliefde mensen, op deze dag. En de Heere bracht Mij naar Congo, en Hij toonde Mij de rivier Congo.

En de rivier Congo gaat aanzwellen, Ik zag de rivier heel, heel erg hoog aanzwellen. En deze gaat overstromen, de rivier Congo. De rivier gaat op grote wijze aanzwellen, het gaat een probleem worden. Ik wegtrekken, ze proberen weg te komen. Om te vluchten. Rivier Congo.

Ik zie dat de rivier Congo een brede rivier is, dat kan Ik zien. Met veel water, en in beroering. Het ziet er ook naar uit dat het water niet schoon is. Er liggen veel dingen op het water. Maar aangezwollen en deze dreigt een heel groot gebied te overstromen. Rivier Congo.

Geliefde mensen, de Heer vraagt om berouw en inkeer, want de Messias komt. De Heer zegt dat dit een tijd is waarin alle mensen Christus Jezus als Heer en Redder zouden moeten aannemen. En dan berouw tonen over zonden, en zich afkeren van de zonde.

Dus, heeft de mond van de Heer niet met u mensen gesproken? De Messias komt. Ik zie de rivier Congo, Ik zie een groot aanzwellen van de rivier. Deze gaat overstromen. Deze komt, dreigend om de oevers te breken en echt calamiteit te veroorzaken. Een ramp.

Ik heb ook de komst van de Messias gezien. Ik heb gezien dat de kerk die de verheerlijkte trap van de hemel bewandelt, als zij binnen gaat, een heilige kerk is. Dus moge de Heer de volken der aarde helpen. Opdat alle christen in hun eigen harten, in hun eigen levens zich gereed zullen maken voor de verheerlijkte komst van de Messias.

Dank u. Toda. Shalom. Erev tov. Erev tov chaverim´