05/06/2018 - Witte super verheerlijkte bloemen beginnen te groeien aan de bladeren van de Boom des levens

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio

´Nu, wel, Ik rond nu tenslotte af met het laatste en derde deel van dit gesprek wat de Heer met Mij had deze afgelopen nacht. Nu, de witte immense verheerlijkte bladeren van  de Boom des levens werden dit keer heel erg, super verheerlijkt en totaal heilig, heel heilig. De bladeren die wit waren, en verheerlijkt, de bladeren van de Boom des levens die Jehova God de Vader in Mijn handen legde, die waren zo krachtig zo verheerlijkt, deze ontspruiten nu tenslotte. Ik kon er bloemen uit zien groeien. Bloemen begonnen uit de verheerlijkte bladeren te groeien. Dus Ik kon nu witte bloemen zien, witte verheerlijkte bloemen. Ze begonnen bloemen te krijgen, bloemen te krijgen. Dus Ik zag de bladeren op zeer krachtige wijze ontspruiten, op zeer immense wijze. Witte super verheerlijkte bladeren, zo verheerlijkt als de heerlijkheid van de Heer. Immens verheerlijkt; toen Ik ze aanraakte werd Mijn hand verheerlijkt.

Maar uiteindelijk nu, begonnen er bloemen te ontspruiten, uit deze bladeren. Witte super verheerlijkte bladeren van de Boom des levens die God de Vader op Mijn hand plaatste, daaruit ontspruiten nu witte super verheerlijkte bloemen. Dus dit betekent dat het een immens, immens bezoek zal zijn dit komende weekeinde. Deze komende zondag zal het heel krachtig worden, een heel historisch bezoek, een historische genezingsdienst hier, en helemaal tot in Australië.

Moge de Heere u zegenen, geliefde mensen. En alle mensen ter wereld kunnen hieraan deelnemen, in de landen van de wereld. Moge de Heere u zegenen. De Messias komt. Dit is het derde en laatste deel van dit gesprek wat de Heer had met Mij. De witte super verheerlijkte bladeren waar Hij een bos van maakte, Hij bond er veel samen, een enorme bos legde Hij in Mijn hand, en werden super verheerlijkt, heel wit. Ze begonnen bloemen te krijgen. Uiteindelijk droegen deze bloemen, ze ontspruitten. Ze bloeiden en ze bloesemden en er begonnen nu witte super verheerlijkte bloemen te groeien.

Maar toen Ik nu naar ze keek, tenslotte, vanuit een plek, nadat de bloemen ontspruit waren, overal, allemaal. Mooie bloemen, de volgende, de volgende, de volgende; staande, staande, staande. Toen Ik naar ze keek nu, van een afstand zag Ik dat ze schitterden. Glanzende dingen, als diamant. Dingen als diamanten die stralen. Kleine, kleine glitters op ze; pure verheerlijkte bladeren die super wit ontsproten zijn. Super verheerlijkte bloemen. Maar toen Ik kleine, kleine diamanten kon zien, als stipjes: dat is gewoon het niveau van zuiverheid en heiligheid en heerlijkheid van God de almachtige, dat samenging met, wat over dit bezoek kwam.
 
Dus deze komende zondag zal het groot, groot, groot worden hier in Kenia, en voor alle kerken die hierin willen deelnemen, en ook helemaal tot in Australië. Ook nu de Heer Mij richting Perth en Melbourne begint te leiden. De Messias komt, geliefde mensen. Al deze dingen gebeuren omdat de Messias komt. De Koning komt, de Heere komt. En daarom komt dit late bezoek, de late heerlijkheid die beloofd was nu naar de kerk. En Ik zag ook de hemel open, en binnenin de hemel, met veel prachtige heerlijkheid. En de een preek die Ik altijd voorbereid om te houden, gaat over de hemel, om over het Koninkrijk van God in de hemel te preken. De heerlijkheid, de schoonheid, de rijkdom, de luister van de hemel. Zodat als u dit hoort u alles en wat ook op zult geven op de aarde hier, en zult verlangen om het verheerlijkte Koninkrijk van God binnen te gaan.
 
Maar ondertussen, is er een groot bezoek op handen deze zondag. En vele vele kreupelen zullen opstaan en lopen. Vele, vele blinde ogen zullen open springen. Hun ogen zullen letterlijk open springen. Zij die geen oogkas hebben, zij die geen bal hebben in het oog. En vel,  vele doven, stommen, lichamelijk gehandicapten, verlamden; alle ziekten onder de zon. De super verheerlijkte massale genezende zalving komt nu naar deze immense Bediening van de Heer. Om de weg te bereiden voor de verheerlijkte komst van de Messias. Geliefde mensen, de Messias komt. Wees gereed, laten wij heilig zijn, rechtvaardig. Laten wij de zonde schuwen, en nederige harten hebben. Harten die zich willen bekeren. In de machtige naam van Jezus.
 
Toda. Amen.´