05/06/2018 - Profeet Elia terug in de tijd & pure witte bladeren van de Boom des levens

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio

´Ámen. Wel, de Heere Jehova sprak met Mij deze afgelopen nacht. Deze afgelopen nacht sprak de Heere Jehova met Mij op zeer, zeer grootse wijze, gezegende mensen. En om ongeveer 3 uur in de nacht bracht de Heer Mij helemaal terug naar de gebeurtenissen die plaatsvonden bij de eerst komst op de berg Karmel.

Dus deze afgelopen nacht bracht de Heer Mij in essentie naar de berg Karmel. En toen Hij Mij op de berg Karmel bracht deze afgelopen nacht, was het weer een krachtig, krachtig moment, een herinnering aan hoe de gebeurtenissen vroeger plaatsvonden, in die tijd, toen niemand van de mensen op de aarde hier nog leefde. En toen Hij Mij naar boven, naar de berg Karmel bracht deze afgelopen nacht, toen bracht Hij Mij naar de plek waar Ik stond. Ik stond, een heel scherp zwaard in Mijn rechterhand houdend. Ik hield een scherp zwaard vast, een lang zwaard, een beetje gebogen, het is een beetje gebogen. En op dat moment gebood Ik alle profeten van de Baal neer te gaan liggen. En dus, Hij liet Mij die gebeurtenis herbeleven, deze afgelopen nacht. Hij liet Mij die gebeurtenis weer uitvoeren deze afgelopen nacht, geliefde mensen.

Schokkende tijden in de geschiedenis van de kerk. Hij liet Mij die gebeurtenis opnieuw beleven, en die gebeurtenis opnieuw uitvoeren. En Ik hield dit heel krachtige zwaard vast, tweesnijdend zwaard, maar gebogen, naar buiten gebogen. En toen gebood Ik alle profeten van de Baal te gaan liggen. En Ik zei hen met hun gezicht naar de grond te liggen en dat niemand, en Ik gaf hun een streng bevel ,dat niemand mocht proberen hun hoofden op te heffen. En toen daarna, liet de Heer Mij de momenten weer herbeleven die plaats vonden in vroeger tijden. En Ik begon al deze profeten te slachten. Het was een vreselijke, immense tijd, om hen af te slachten, het was een immens moment, ongelooflijk bezoek van de Heer. En reeg hen allen aan zwaard, allen aan het zwaard. Het was zo een situatie gisteren, deze afgelopen nacht, op de berg Karmel. En hen allen aan het zwaard te rijgen was immens, ongelooflijk. Om nog eens te beleven wat er in vroeger tijden gebeurd is, toen alle mensen die op deze aarde leven nog niet leefden.

En toen daarna, bracht Hij Mij naar boven Zijn troonzaal in. En de Heere Jehova, toen Hij Mij boven in Zijn troonzaal bracht, de troonzaal van God de Almachtige in de hemel, na de valse profeten aan het zwaard te rijgen, aan het zwaard van God, een immense onderneming. Toen, op dat moment tilde Hij Mij op naar de troonzaal in de hemel. En toen, met Zijn eigen handen, met Zijn eigen verheerlijkte hand, God de Vader, Jehova Elohim, Jehova Jahwe; Hij nam een beloning en plaatste deze in Mijn handen. En die beloning was een uniek geschenk, een unieke beloning. Dit zijn bladeren, immense bladeren, van de Boom des levens.

Maar wat deze keer gebeurde is dat Hij ze samen afsneed, als een bosje. En Hij gaf ze aan Mij. En deze bladeren waren witter dan sneeuw. Krachtig, krachtig, krachtig, heel erg puur wit, wit, absoluut wit. Witte bladeren, witter dan sneeuw. Compleet verheerlijkte bladeren. Hij sneed deze af met Zijn handen, in een bundel en Hij plaatste deze in Mijn hand. En Hij zei: Deze zijn voor de genezing van de volken. En toen daarna, bracht Hij Mij weer bij de Boom des levens. En Ik zag een enorme bloei van de bladeren van de Boom des levens.

Dus ook nu Ik Mij gereed maak om naar Australië te komen, is er een immense zalving, een immens bezoek, een immense autoriteit die naar beneden overhandigd is, in een volgend niveau. Want de bladeren van de Boom des levens, die Hij tot nu toe aan Mij heeft overhandigd, voor iedere genezingsdienst, zijn groen geweest. Maar vandaag gaf Hij Mij van de Boom des levens een immense bos, Hij bond deze samen en overhandigde ze. Maar ze waren allemaal heerlijkheid, puur verheerlijkte bladeren. Heel krachtig. En Ik wist dat het heel heilig is. Het wordt zelfs nog heiliger. Want alles werd verheerlijkt, op dat punt.

En toen de Heer dit allemaal deed, beginnend bij de berg Karmel, helemaal tot de troonzaal stond Hij die met Mij wandelt erbij. De Messias komt, geliefde mensen. De Messias komt. Ik heb de komst van de Messias gezien. Dit zijn verbijsterende bezoeken, monumentale bezoeken in de kerk, in het huis van de Heer, geliefde mensen. Laten de volken rouw bedrijven over hun zonden en zich afkeren van de zonde en de weg bereiden voor de komst van de Messias. Laten de volken terugkeren naar rechtvaardigheid, heiligheid. Keer terug naar het huis van de Heer. In het huis van de Heer is er overvloed in de verrukkelijke gaven van de hemel, er is de overvloed van de rechtvaardigheid van de Heer. Laten de volken terugkeren naar het huis van de Heer, en de Heere Jehova aanbidden.

De Heer heeft Mij bladeren overhandigd van de Boom des levens, nogal veel, en Hij bond ze samen. En dit keer zijn deze wit, pure witte verheerlijkte bladeren. Heel schokkend. Het was zoiets plezierigs om wakker te worden uit dit immense bezoek van de Heer, toen Hij Mij tenslotte terug bracht naar de aarde. De Messias komt, geliefde mensen. Waarschijnlijk ben Ik nog niet in Rusland geweest, China, India, Argentinië; Panama, Guatemala, Mexico.

Misschien ben Ik niet in Slovenië gekomen, Ukraine, Alaska. Maar ook u heeft nu deelgenomen aan deze grootse verkondiging en u kunt letterlijk de weg in uw harten bereiden voor de verheerlijkte komst van de Messias. Keer u af van de zonde, wijs seksuele zonden af. Wijs porositeit af, deze onbezorgde manier van christelijk leven. U kleed zich zoals u wilt; kleed u alleen heilig, kies alleen voor rechtvaardigheid. Begin een houding te krijgen gericht op de eeuwigheid, in alles wat u doet. De Messias komt.

En deze afgelopen nacht bracht de Heer Mij naar de berg Karmel. En Hij herinnerde Mij aan de gebeurtenissen die plaatsvonden toen Ik in eerder tijden kwam. Destijds was niemand van zij die nu op de aarde leven in leven.  En toen liet Hij Mij in de richting van de valse profeten lopen en Ik gebood hen allen om met hun gezicht naar de grond te liggen. En niemand zou hun hoofd optillen. En Ik kon zien dat iedere van hen het hoofd neer had. En reeg hen aan het zwaard, terwijl Hij die met Mij wandelt erbij stond.
Daarna in de troonzaal van God, geeft Hij Mij deze immense beloning, deze immense zegening, dit geschenk. Deze immense bladeren. De machtige bladeren van de Boom des levens, maar deze keer super verheerlijkt. Ook Mijn hand werd verheerlijkt toen Ik deze in Mijn hand had.

Dus dingen zullen geëscaleerd worden, zij worden naar een hoogtepunt gebracht, in de bezoeken van de Heer. En wit is heilig, dus het wordt verheerlijkt. Veel meer verheerlijkt. Veel heiliger, geliefde mensen. Gezegend zijn de landen die op de lijst staan van het spoor van de Heer, nu. Op deze doorloop waar de Geest van de Heer Mij doorheen leidt, terwijl Hij Zich gereed maakt voor de verheerlijkte komst van de Messias.

De Messias komt. Bereid de weg. Toda raba. Toda chaverim. Toda lachem. Amen´