30/05/2018 - De bescherming op de heilige weg & de machtige mega Genezingsdienst op 10 juni!

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio
 
Zeer uitgebreide samenvatting.
 
´Amen. Nu, wel nu de Heere Jehovah heeft met Mij gesproken gezegende mensen. Vandaag had de Heer een gesprek met Mij, overdag. En in dit gesprek kon Ik de schapen van Christus zien. Zij waren de schapen van Christus, en zij bewogen zich voort, in 1 richting, richting de eeuwigheid, richting het Koninkrijk van God. De eeuwigheid. En terwijl de schapen van Christus voort gingen, in de richting van de eeuwigheid, plaatste de Heer Mij aan de zijkant, terwijl Ik hen naar de eeuwigheid leidde. Ik begeleidde ze, zij die vooraan liepen hield Ik in de gaten, zij die achteraan waren hield Ik in de gaten, ervoor zorgend dat zij veilig waren.
 
Maar plotseling zag Ik voor Mij, voor de schapen het luipaard. Het luipaard zat, wachtende daar op de schapen, terwijl de schapen richting de eeuwigheid gingen zat het luipaard daar, liggend, wachtend. Hij zat op hun pad. En dus, op dat moment spoorde de Heer Mij aan om hem aan te vallen. Dus bij de eerste aanval sprong Ik in zijn richting, en er gebeurde niets. Hij bewoog niet. En toen, een tweede keer duwde de Heer Mij weer om hem aan te vallen. Hij zette Mij letterlijk aan om hem aan te vallen. En toen Ik sprong om Hem aan te vallen, plaatste de Heer plotseling een reusachtig wapen in Mijn hand. Een reusachtig blok. Ik vroeg Mij af hoe Ik dat blok droeg. Een reusachtig blok, waarschijnlijk ter grootte van een huis. Het soort van cement. Het soort wat gebruikt wordt in de bouw, maar deze keer groter. En er zijn deze gaten, de kleine gaatjes.
 
Dus ik droeg het blok en Ik sloeg het hoofd van het luipaard in.. En toen Ik keek zag Ik dat 1 deel van het achterbeen en de buik eruit kwamen. En toen toonde de Heer een zwaard en toen stak Ik het in de buik van het luipaard, en sneed deze. Ik sneed het deel open wat niet verpletterd was, dus dat was de buik. Ik sneed in de buik en met het achterbeen daar. Dus de Heer heeft Mij laten zien dat er een beest is, waar naartoe Hij Zijn twee ontzagwekkende gezonden heeft om het te bevechten. En zij vielen het beest aan, zij doodden het beest. Zij verpletterde het beest.
 
Dus het is groot nieuws voor de kerk, dat ook op uw reis, de reis naar het Koninkrijk van God, de vijand de hand niet op u kan leggen. U heeft de complete veiligheid en bescherming van de Heer. En natuurlijk heeft Hij nu twee heel krachtige paarden op de aarde, die het voortgaan van de schapen in de gaten houden, op weg naar het verheerlijkte Koninkrijk van Jezus. Dit is immens, krachtig nieuws. Toen Ik ontwaakte uit dit grootse, krachtige gesprek was Ik heel blij, dat de vijand eindelijk vermorzeld was. En de andere keer verpletterde Zij de slang, direct. Er was geen gevecht. Ook hier was er geen gevecht. Direct vermorzeld, uitgeschakeld, in andere woorden.
Geliefde mensen, de Messias komt. De vijand zal macht verliezen. Hij zal de schapen niet langer tegenhouden om het Koninkrijk van God de Almachtige binnen te marcheren. Het maakt niet uit waar zij zijn, maar zij die zich vast zullen houden aan de heilige weg; het luipaard, het beest, de vijand zal het op deze heilige weg niet winnen. Er is totale bescherming van de Heer. De Heer openbaart continu de rol die Hij die met u spreekt heeft. Hij begeleid de schapen, geeft hen een veilige uitgang van deze aarde, want hieraan voorbij zal er een gevecht zijn.
 
Wel, daaraan voorbij is er een belangrijke, grootse, grote genezingsdienst, die plaats gaat vinden na het aankomende weekeinde. Dat is rond de 10e, of zo. Het is zondag de 10e. En dus laat de artsen erop uitgaan, de artsen, de verpleegkundigen, de medici erop uitgaan. De medische mensen, de gastvrouwen, de pastors, de bisschoppen erop uitgaan, en uit de diepe dorpjes de kreupelen naar voren halen. Zoek zij die verlaten zijn, die in de dorpjes. Zoals de jongen in Kisii, die achter gelaten in het huis, Het huis lag vol uitwerpselen, en dat allemaal. Niemand die hen bezoekt. Het was erg; de kreupelen die Mij aan het huilen brachten, de dag dat de Heer hen genas en zij opstonden. Dus, ga opzoek naar diezelfde kreupelen. Ga naar het hart van die dorpjes. U zult mensen vinden die in de steek zijn gelaten. Breng ze naar buiten, de Heer wil hen genezen en hen een nieuw leven geven, nieuwe hoop. Zoek de blinden, en leg de dingen van hen vast.
 
Bedenk dat de heerlijkheid van de Heer in de documentatie ligt, voordat zij genezen zijn. U legt hen heel goed vast op video. Als de voeten kreupel zijn, dan doet u zoals u met Olewe gedaan heeft, zoals we die gefilmd hebben, zoals we al de anderen op beeld hebben vastgelegd. Cleopat Kiplagat, al deze andere mensen. Onyancha. Zorg dat u opnames maakt, zoals David uit Meru. Leg alles heel erg goed vast. De kreupele voeten, laat zien dat zij niet kunnen lopen. Probeer ze op te laten staan, of te zitten. De meesten, zult u zien, zullen niet eens op kunnen staan, zij zullen inzakken, weet u. Dus maak opnames van ze. Leg het vast, maar ga ver de diepten van de dorpjes in, en kom bij zij die verlaten zijn, zij die vergeten zijn, en de ziekenhuizen hebben hen in de steek gelaten. De familieleden hebben hun verlaten. Kunt u hen zoeken die niet geliefd zijn. Trek ze naar boven, en bereid een grote, grote gezamenlijke dienst voor, door het hele land. Zorg dat u in het land gezamenlijke diensten houdt. 50 kerken samen, zoals u het eerder gedaan hebt.
 
Laat de aanbiddingsteams heel goed repeteren, opdat zij die dag beginnen met krachtige aanbidding. De Heere aanbiddend. Grootse aanbidding op zaterdag, en zondag aanbidding. Zij die kreupel zijn, de blinden de doven de stommen. Zij die lepra hebben, wonden, draag ze. Sommigen kunnen niet lopen, vanwege de wonden. De kreupelen, draag hen eerbaar, geliefde mensen. Dit is een grote schat die de Heer nu gegeven heeft aan deze Bediening, opdat wij uit mogen gaan en zorg hebben voor zij die verlaten zijn. Bedenk dat de laatste keer er tot 633 kreupelen genezen waren op die dag. 121 blinde ogen die openden, die tot op de dag van vandaag nog altijd zien. Mensen als Warugongo, die nu naar school gaan; totaal in de steek gelaten, en blind geboren. De ziekenhuizen konden het niet. Zelfs de Italiaanse artsen die kwamen kijken konden het niet. Waugongo, zeiden zij, deze zal nooit zien. Maar nu ziet u dat de Heer hen bevrijd heeft. 340 doven. Dus ga er alstublieft op uit. Dit is de grootste schat, en het grootste verschil tussen deze Bediening, en iedere andere bediening die ooit is gekomen.
 
Ga erop uit en haal alle kreupelen naar boven, en til ze. De meesten hebben zichzelf vervuild omdat ze in de steek gelaten zijn, zij kunnen zich vaak niet eens naar het toilet verplaatsen. Want ze kunnen vaak niet zitten, we vinden ze meestal liggend op hun zij. Haal hen eruit, was ze, dit zijn de schatten die wij hebben, en draag ze eerbaar een voertuig in. Haal ook de gestoorden weg van de straat, van de markten, van de vuilstort, met hun dekens, en alles. De metalen die ze bij zich hebben, en de bagage die ze bij zich hebben. Organiseer uzelf heel mooi, zoals u het eerder gedaan hebt. De jonge mannen, en breng hen naar de Genezingsdienst. En de Heer zal ze genezen. Dus breng de kreupelen naar voren, ver in de diepten van de dorpjes. De in de steek gelaten kreupelen, de in de steek gelaten blinden. Zij die door de ziekenhuizen zijn opgegeven. Zij die blind zijn, wiens ogen niet gevormd zijn. De doven, de stommen. De geestelijk zieken. Zij die geestelijk ziek zijn. U zult gezinnen vinden die soms wel 5 of 4 geestelijk zieke kinderen hebben. Maak ze gereed en breng ze voor het aangezicht van de Heer. Hij gaat hen genezen.
 
Hij heeft Zijn twee ontzagwekkende getuigen de instructie gegeven om een immense genezende zalving te bevelen. En nu weet u het; voorheen was u zich niet bewust dat het er twee zijn, in uw zondagdiensten. Nu weet u het, nu zijn de verwachtingen hoger. Dus, laten wij een kans geven om alle kreupelen in het land op te richten, ze uit dit land weg te halen, dat zal een schat zijn voor dit land. De blinden. Laat de Heer alle blinde mensen uit het land te verwijderen. De blinde mensen in dit land, en ruim ze op. Zodat zij een kans krijgen om zo een wonderbaar leven te leiden, om het Woord te zien. Om het Woord te lezen. Om mensen te zien. We herinneren ons mensen als Cynthia Wayjiku, de ene uit een specifiek dorpje, die voor het eerst mensen zag. Ze zag hun ogen. Ze zei wauw, ze zag ogen, ze wist niet dat de ogen van mensen aan de voorkant zitten, en kijkend. En ze zag haren. Ze zag enkele mensen met grotere dingen op hun hoofden, en sommige kleiner, en ze zag dat zij met grotere dingen op het hoofd vrouwen zijn. Later ontdekte zij dat die grotere dingen haren zijn. Immense situatie. Wij zagen de ene die bomen zag. De bomen en mensen. En mensen zagen eruit als bomen, de perfecte herhaling van de Bijbel.
 
Dus dit is nu een volgende prachtige kans, voordat Ik naar Australië ga, die de Heer gegeven heeft. En Ik weet dat het hier een lawine van genezing zal zijn. In dit land, als de Heer hier genezing zal verklaren zal het een lawine zijn van kreupelen en blinden, en velen van hen zullen opstaan en lopen, ook voordat Ik live op de Radio kom. Want wij weten dat de Heer Zijn getuigen gewoonlijk erop uit stuurt. Gewoonlijk bezoekt hun kracht en zalving hun bijeenkomsten, en begint mensen op te richten, begint te genezen. Dit is de late zalving van de Heer, getoond op deze plek. Dus, dit is een immense tijd, met een dubbel verhaal. Een win/win verhaal. Aan de ene kant heb Ik gezien dat de Heer Zijn twee getuigen gezonden heeft. Zij hebben het luipaard vermorzeld, terwijl hij op de loer lag, naar de schapen die richting het Koninkrijk van God wandelen. En aan de andere kant deze aankondiging van deze immense genezingsdienst, geliefde mensen.
 
En bedenk dat de twee getuigen continu in contact zijn met de Vader in de hemel, zij zijn onder Zijn rechtstreekse instructie. Vandaag was er een gesprek, gisteren was een gesprek. Zij hebben een ontmoeting, zij ontmoeten, zitten neer en spreken. En vaak wordt de ene die spreekt de andere, en de andere wordt degene die spreekt. En vele malen in 1 telefoongesprek ontdek je dat je met hen alle twee gesproken hebt. Dus, moge de Heer de volken der aarde zegenen die zich vasthouden aan rechtvaardigheid, ontwaken naar rechtvaardigheid, want de tijd is veranderd. Er is een groots en historisch bezoek in het Huis van de Heer. De Heer maakt de Bruid gereed. En Hij demonstreert de toekomstige krachten, de krachten van het Koninkrijk van God. Hij herstelt de autoriteit van het Bloed van Jezus, de autoriteit van het Kruis van Jezus. De kracht van het Bloed, de kracht van het Kruis, opdat alle mensen nu zullen weten dat de religie van het Kruis de ware religie van God is, de enige ware religie is die de mensen naar de hemel brengt, die een ontbindend dood lichaam kan oprichten, mama Rosa. De enige ware religie die kreupelen kan oprichten. Niets doet dat, behalve de religie van Jehova, de religie van het Kruis. Deze aanbidding van het bloed van Jezus, is de ene die kracht heeft. Dit is de Ene die autoriteit brengt aan Zijn mensen en ze heel maakt.
 
Dus, dit is een prachtige tijd van de eindopwekking, geliefde mensen. En inderdaad Wij zijn zo gezegend, dat de Heer ons nog eens naar u kan zenden, ook nu wij ons gereed maken om richting Australië te gaan. De Messias komt. De Messias komt, geliefde mensen. Keer u af van seksuele zonden, keer u af van seksuele begeerten. U zag het immense bezoek in Barcelona. Machtig, machtig. Europa zal nooit meer dezelfde zijn. Een groot bezoek, er komt een grote opwekking in Spanje. Ik ga Mijn agenda reorganiseren, om wat op Spanje te richten. Om een grote opwekking in Europa te ontvlammen. Dus dit is het uur voor Kenia, en de landen die mee zullen luisteren. Bedenk dat er geen ruimtelijke begrenzing is aan de zalving. Dus de zalving kan zo ver mogelijk stromen. De zalving heeft geen grens.
 
Dit is een enorm moment in de geschiedenis van de kerk, en iedereen moet dit vasthouden. Zorg dat u hieraan deelneemt. Loop dit uur van kracht niet mis, uur van bezoek. Uw toestand doet er niet toe. Bloedziekten, kankers, leukemia´s, mensen met bloedvaten in de hersenen die niet op orde zijn, en met medicijnen. Mensen met Aids, mensen met Hiv. Het zal een krachtige loslating zijn van de grootse zalving van de Heere Jezus, Jehova Zelf. God de Vader heeft Mij al naar Zijn troonzaal gebracht. En Hij bracht Zijn getuigen daar, en Hij overhandigde Hun immense bladeren van de Boom des levens, voor de genezing van de volken. Bedenk dat Zij direct onder het bevel van God de Vader zijn, de Godheid, Jehova Jahwe Zelf. En dus, dit is een verfrissende tijd in de kerk.
 
Er is geen tijd voor corruptie in de kerk, het preken van een ander evangelie, voor zwangerschap, voor wat dan ook; deze zwangerschappen buiten het huwelijk om, daarvoor is geen tijd. Ook in het aanbiddingsteam kunt u dit niet doen. U zal voor de rest van uw leven huilen. Want het is een belangrijk uur, waarop iedereen hun kleed oppoetst. De volken poetsen nu hun kleed op. Hij stuurt Zijn twee getuigen erop uit, onderweg naar Australië. En u ziet dat ze net uit Spanje komen. En zij maken ieder land gereed. Rechtvaardigheid verkondigend, rechtvaardigheid uitspellend, heiligheid verkondigend, puurheid, zuivering, godvrezendheid, correcte wandel, de volken gereed makend, voor de komst van de Messias. Dus, dit is een geweldige tijd, om deel te nemen aan het bezoek van God. Dit is het uur waarin u grote vooruitgang kunt boeken. En de opbrengsten kunt behouden, de voordelen bewaren. Zorg dat u de opbrengsten bewaart, dat u ze niet kwijt raakt. Want er is geen tijd meer.
 
Ook het niveau van de gesprekken is nu enorm anders. Toen Hij vanuit Spanje sprak, herinnert u het zich. Hij neemt Mij heel ver mee, in het Koninkrijk van God, en dan brengt Hij Mij terug. Nu zie Ik de aarde. Hij maakt Mij zo reusachtig. Mijn hoogte is bijna groter dan de hoogte van de aarde. Ik kan de aarde als een ronddraaiende bol zien, maar Ik ben zo reusachtig groot. Ik kon de aarde bijna tot mijn borstkas zien gaan. De aarde, Mijn omvang is bijna hoger en Ik ben groter. En dan maakt Hij een moeilijke formule, en dan zie Ik dat Hij de aarde iets sneller laat draaien, en het opensplijten van de grond, van het land.
 
Dus dit is een immens moment van Bezoek, ongewoon bezoek aan de aarde. En wat Ik niet deelde, kan Ik nu delen. Hij zorgt dat Ik tegen de aarde duw, zodat de aarde sneller kan draaien, duwde met Mijn linkerhand. De aarde is kleiner. Dus dit gaat een groot, groot bezoek zijn, geliefde mensen. En dit zijn de tekenen, en de signalen dat jazeker inderdaad, de Messias komt. Als wij zulke wonderen vertoond zien. De tekenen van het einde der tijden, van de eindtijd, voordat de Messias komt. De late zalving, de late heerlijkheid, die zo groots is, dat Hij letterlijk de eerste zalving, voordat de Messias de publieke Bediening in kwam, de zalving in de tijd van de Messias, Hij combineert deze, plus verdubbelt Hen. En verdrievoudigt Hen. Het is een immens bevel van God de Vader die het Evangelie voortbrengt van het bereiden van de weg.
 
Dit is een prachtige tijd voor de christenen. Een prachtige tijd om wedergeboren te zijn. Dus geliefde mensen Ik bemoedig u om standvastig te zijn in uw behoudenis. Om vast te houden aan rechtvaardigheid. Zorg dat u heiligheid hoog houdt. Keer u af van alles wat seksuele zonde is, daar is het grootste probleem. Als u dat kunt afsluiten, sluit u al het andere ook af. Keer u af van seksuele zonden. Keer u af van onzedelijkheid, alles. Haal alles van uw telefoon af, wat op uw telefoon komt. En leugens. En voor zij die deel willen hebben aan het Koninkrijk van God luister naar deze stem. Het zal een tragedie zijn op die dag, als u niet naar deze stem luistert. Deze twee die u rond ziet gaat, dit is niet iets lichtzinnigs, het is geen toneel. Dit is God de Vader Zelf die een hemels Bezoek op de aarde heeft gebracht. De Messias komt.
 
Toda lachem, toda chaverim.
Shalom´